Tehnikainstituut

Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi akadeemilise tegevuse vastutusvaldkonnad on biomajandustehnoloogiad ja energiakasutus.

Peamised uurimissuunad

  • Integreeritud taastuvenergeetika lahendused
  • fraktsioneeritud biomassi efektiivne kasutamine teise põlvkonna kütusena
  • energeetiliste protsesside modelleerimine
  • loomafarmide tehnoloogia, tehnika ja biotehniliste süsteemide ergonoomika
  • marjakoristustehnika modelleerimine ja arendus
  • modelleerimine materjalide lõiketöötlusel
  • matemaatika õpetamise eripärad bioloogilistel, majanduslikel ja insenerierialadel

Fotonäitus "Eesti loodus"

22. novembrini 2019 saab Eesti Maaülikooli raamatukogus vaadata näitust "Eesti loodus" tehnikainstituudi töötajate Andres Karolini, Jaak Jõgi, Mart Hovi, Vaike Tomanni, Galina Kononenko, Eda Merisalu, Matis Luige ja Taavo Vellendi loodusfotodest.
Näitus on pühendatud Eesti 100. aastapäevale, Eesti Maaülikooli põllumajandusinseneeriaõppe 100. aastapäevale ja ergonoomikaõppe 20. aastapäevale.