Sündmused

Vaata kalendrit

Marten Madissoo  filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

Kreutzwaldi tn 56 (Tehnikamaja) ruum B136

Marko Tederi  filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

Metsamaja (Kreutzwaldi 5) ruum 1A5

Alo Alliku  filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

Kreutzwaldi 56 (Tehnikamaja) ruumis B136

Energiaklass

Tehnikainstituut

Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi akadeemilise tegevuse vastutusvaldkonnad on põllumajandustehnika ja energeetika.

Peamised uurimissuunad

  • Integreeritud taastuvenergeetika lahendused
  • fraktsioneeritud biomassi efektiivne kasutamine teise põlvkonna kütusena
  • energeetiliste protsesside modelleerimine
  • loomafarmide tehnoloogia, tehnika ja biotehniliste süsteemide ergonoomika
  • marjakoristustehnika modelleerimine ja arendus
  • modelleerimine materjalide lõiketöötlusel
  • matemaatika õpetamise eripärad bioloogilistel, majanduslikel ja insenerierialadel
  •  

Tehnikainstituudi ja Tartu tehnikakolledži lõpuaktus

toimub reedel 17. juunil 2016,  kell 11.00, peahoone aulas, Kreutzwaldi 1a      

 

Lõpuaktusest tehakse videoülekanne, mis on jälgitav aadressilt http://video.emu.ee

Aktuste ülekannet saab jälgida ka aula fuajees, auditooriumis 104, mõisamaja saalis ja peahoone kohvikus.   

http://www.emu.ee/et/oppijale/lopuaktused/