LÕPETAMINE 2020

 lõpuaktus 11. juuni 2020

Diplomite kättesaamine
Isiklikult järele tulemisega Tehnikamajast (ruum A216)
        11. juuni  14.00-16.00
        12. juuni 9.00-12.00, 13.00-16.00
        15.-19. juuni 9.00-12.00, 13.00-16.00
Posti teel
Vajalik täita kirjalik allkirjastatud avaldus (avaldus leitav  avaldus ja volikiri) ja saata heli.maesepp@emu.ee

Seoses eriolukorra kehtestamisega Eestis on alates 14. märtsist 2020 Tehnikamaja suletud! 

Õppetöö toimub distantsõppes.

Õppetööga seotud tähtaegasid hetkel muudetud ei ole. Muudatuste korral lisatakse info jooksvalt ning üliõpilasi teavitatakse muudatustest ÕISi kaudu.

Stuudiumi lõpetajatel palun kontakteeruda oma juhendajatega!

Magistrantide teaduskonverentsi infot vaata SIIT .

Tehnikainstituut

Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi akadeemilise tegevuse vastutusvaldkonnad on biomajandustehnoloogiad ja energiakasutus.

Peamised uurimissuunad

  • Integreeritud taastuvenergeetika lahendused
  • fraktsioneeritud biomassi efektiivne kasutamine teise põlvkonna kütusena
  • energeetiliste protsesside modelleerimine
  • loomafarmide tehnoloogia, tehnika ja biotehniliste süsteemide ergonoomika
  • marjakoristustehnika modelleerimine ja arendus
  • modelleerimine materjalide lõiketöötlusel
  • matemaatika õpetamise eripärad bioloogilistel, majanduslikel ja insenerierialadel