Prindi see leht

Finished projects

Finished projects:
  2019
L180133TIBT 01.07.18 – 02.01.19

2018
   
P170025TIBT 01.01.17 – 31.12.18
AR16077 01.07.17 – 31.12.18
L170127TIPT 20.02.17 – 19.08.18
L170127TIPT 20.02.17 − 19.08.18
PM180107TIBT Pidevprotsessiline kemikaalivaba eeltöötlusseade töötlemaks lignotselluloosset biomassi – eeltöötlus plahvatusliku rõhulangetuse meetodi abil 01.04.18 − 31.03.18
T170043TIBT Biokütuste mõju sisepõlemismootori saasteainete heitkogustele
                                                                          Aruanne 1    Aruanne 2
01.08.17 − 15.03.18
V170044TIFT (480/2016) Better prevention, identification and reporting of work-related and occupational diseases and emerging risks 01.01.17 − 01.01.18

2017
P170025TIPT Termofiilse bakterikultuuri erinevatel knock-out mutantidel põhineva elektroonse keele autonoomse süsteemi väljatöötamine ja uurimine
Design and study of autonomous measurement system based on knock-out mutants of a thermophilic bacterial culture-based electronic tongue
01.01.17 − 31.12.17
8L160001TIPT Kütusesegude segamise ja kihistumise uuring ning mootorikatsed
The reasearch of mixing and stratification of fuel blends and engine tests
08.01.16 − 31.12.17
L170238TIBT Kütuselisandi FP4000 mõju diiselmootori võimsuslikele parameetritele ja heitgaaside emissioonile 27.09.1709.10.17
8T160061TIFT Ruumi tehisvalgustuse mõju tööviljakusele 01.01.1630.06.17

2016
8-2/T13002TEDT Integrated Biotechnical Systems 01.01.1331.12.16
8-2/T13044MSDS Peamiste tootmisressursside kasutamise efektiivsus Eesti põllumajanduses 01.02.1331.12.16
8-2/T15044TIPT NUGENIA ettevalmistamine HORISONT 2020-ks 01.09.13 - 31.08.16

2015
ETF9136 01.01.12 - 31.12.15
8-2/T15080TIF Subjektiivse vaimse tervise, stressi ja läbipõlemise kultuurilised erinevused Eesti ja Saksa meditsiiniüliõpilastel 20.07.15 - 15.12.15

2014
8-2/T12127TEPT Advanced Thin Hard Coatings in Tooling 01.09.1231.12.14
AR12134 Advanced thin hard coatings in tooling. 01.09.1231.12.14
8-2/T13009TIPT Cultivation of microalgae for binding the CO2 from energy production
Mikrovetikate kasvatamine energiasektoris tekkiva süsihappegaasi sidumiseks                                                                       Aruanne
01.01.1330.11.14
8-2/T14122TIPT Energiatootmiseks sobivate mikrovetikate kasvukeskkonna juhtimise tehnoloogiate arendamiseks vajalikud katsed ja konsultatsioon 01.09.1430.10.14
8-2/T12186TEDT Ajakirja "Agronomy Research" erinumbri koostamine ja väljaandmine 15.08.1214.08.14
8-2/T13081TIPT Technical engineering project 13.05.1331.05.14
8-2/T14028TIPT Integreeritud õlipüüduriga sademevee restkaev 16.12.1328.02.14

2013
8-2/T12153TEPT Biogaasi tootmine sõnniku ja luhaheina segust 15.10.1230.06.13
8-2/T12123TEPT Potential of biofuel production from the potato waste 27.08.1230.04.13
8-2/T12126TEPT Biofuel production from cereal waste 13.08.1210.04.13
8-2/T13016TEPT Metsaveohaagise arendamine täiendavalt vahetatava kallurkastiga haagiseks 02.01.1301.04.13
8-2/T12185TEPT Seljakoti kandmise mehhanism 05.11.1231.01.13

2012
8-2/T12146TEPT Extending the use of two-stroke engine oil Addinol MZ 408 20.09.1225.11.12
8-2/T12094TEPT Lõngasöötja 09.04.1231.08.12
8-2/T12097TEPT Modifitseeritud toite- ja süütesüsteemiga kolbmootori testimine, diagnoosimine ja häälestamine 06.06.1222.06.12
8-2/T8049TETE Baasfinantseeritav teadusteema "Biotehnilised süsteemid" 27.03.0831.03.12
  Bioloogilise süsinikdioksiidi tööstusliku filtri arendamine
Development of biological carbon dioxide filter
 

2011
8-2/T10102TETE
01.08.1031.12.11

2010
8-2/T10027TETE Tselluloosirikaste materjalide ja jäätmete kasutamise arendamine Eesti erinevatel tehnoloogiatel 01.02.1014.12.10
8-2/T10165TETE CNC freespingi mehaanikaosa analüüs ja projekteerimine 18.06.1031.08.10
8-2/T7145TETE
01.09.0720.01.08

2009
   
8-2/T9019TETE Reoveesettest bioenergia ja komposti tootmiseks vajalike tehnoloogiate arendamine 15.01.0915.03.09

2008
   
8-2/T5142TETE05

Masinaehitustehnoloogia alase õppe- ja teadustöö kvaliteedi parandamine EPMÜ-sse tippspetsialisti toomise läbi

01.10.0530.06.08

8-2/T7199TETE

01.12.0730.04.08
8-2/T7145TETE Tahke biokütuse tootmistehnoloogia arendamine 01.09.0720.01.08