Energiakasutus

Rahvusvaheliselt tunnustatud ning akrediteeritud energiakasutuse eriala raames saab õppida 3-aastases bakalaureuseastmes ning seejärel 2-aastases magistriõppes ja 4-aastases doktoriõppes.
Mida tudengid õpivad?
Bakalaureuseastmes õpitakse üldinseneriained ning osaliselt ka erialaaineid. Rõhk on infotehnoloogial, matemaatikal, füüsikal ning eriala baasainetel, nagu elektrotehnika ja soojusõpetus. Mõistagi õpitakse muudki ning paljusid aineid saab ise valida. Põhjalikum pühendumine erialale toimub magistriastmes.
Lõpetanu tunneb arvutus- ja mikroprotsessortehnikat, sealhulgas ka automaatikat ning suudab luua uut tarkvara. Tal on head teadmised-oskused taastuvenergeetika ning energiasäästuvaldkonnas ning ta on kursis tänapäevaste tehnoloogiatega. Energiakasutuse eriala lõpetanud projekteerivad elektri- ja soojusvarustussüsteeme ning juhivad ettevõtteid.
Energiakasutus pole ainult meeste eriala, vaid lõpetajate ja praeguste tudengitegi hulgas on ka tüdrukuid. Tudengid saavad end täiendada välismaa kõrgkoolides ja osaleda rahvusvahelistes projektides. Uutes viimase tehnikasõna järgi varustatud laboratooriumites on võimalik tegeleda erinevate valdkondade uurimisega nagu hajaenergeetika lahendustega, mis baseeruvad tuule-, päikese- ja biokütuste energeetika baasil. Märksõnad on integreeritud energiasüsteemid ja energiasaar.
Et sellel erialal on spetsialistide järele suur nõudlus, on enamik üliõpilasi leidnud endale töökoha juba enne lõpetamist. Energiamajanduse tundmine võimaldab edukalt töötada muudelgi erialadel, sest majanduse alus on energeetika.
Lõpetajad leiavad tööd
• energeetikaettevõtete spetsialistidena;
• energiasüsteemide projekteerijatena;
• infotehnoloogia- ja arvutispetsialistidena;
• ettevõtete juhtidena;
• teadustöötajate ning õppejõududena;
• omavalitsustöötajatena.