ÕPPEINFO

 TEATED

 

Seoses eriolukorra kehtestamisega Eestis on alates 14. märtsist 2020 Tehnikamaja suletud! 

Õppetöö toimub distantsõppes ja tunniplaani alusel.

Õppetööga seotud tähtaegasid hetkel muudetud ei ole. Muudatuste korral lisatakse info jooksvalt ning üliõpilasi teavitatakse muudatustest ÕISi kaudu.

Stuudiumi lõpetajatel palun kontakteeruda oma juhendajatega!