Õppemetoodikakomisjon

Komisjoni koosseis:
                 esimees:  dotsent Villu Mikita
                    liikmed: dotsent  Eugen Kokin
                                 dotsent  Erge Ideon
                                 dotsent Oliver Sada
                                 lektor  Jaak Jõgi
                                 TN õppekava juht Heiki Lill                                 
                  sekretär  lektor Kaie Ritslaid