Akadeemiline kalender

Lisa 1

KINNITATUD

tehnikainstituudi õppedirektori 08. septembri 2016 korraldusega nr 6-1.TI/144
 

TÄIENDUSED EMÜ 2016/2017 ÕPPEAASTA AKADEEMILISELE KALENDRILE  TEHNIKAINSTITUUDIS
 

SÜGISSEMESTER      1.09.2016–29.01.2017
Magistriõppe eriala valikainetele registreerimise tähtaeg 2016/2017 õppeaastaks 16.09.2016
Valitakse õppekavas ettenähtute hulgast üliõpilaste ja õppekavajuhi ning õppekava hoidva osakonna koostöös, arvestades:
1) üliõpilaste soove; 2) aine omaniku võimalusi; 3) õppekavajuhi soovitusi; 4) instituudi võimekust avada valikaine.
Lõputööde teemade valimine 26.10.2016

1. Bakalaureuseõppe 2. ja magistriõppe 1. õppeaasta üliõpilased esitavad vastavasse erialaosakonda valitud teema kohta kirjaliku vormikohase avalduse koos juhendaja(te) nõusolekuga.

2. Õppedirektor kinnitab osakondade ettepanekul:

bakalaureuseõppe 3. õppeaasta; ja magistriõppe 2. õppeaasta üliõpilaste lõputööde teemad, juhendajad ja retsensendid.

Eksamisessioon 2.01.2017–20.01.2017


Bakalaureuseõpe, 1. ja 2. õppeaasta,
magistriõpe, 1. õppeaasta

KEVADSEMESTER            30.01.2017–18.06.2017
Bakalaureuseõppe eriala valiku tähtaeg 17.02.2017
2016. a. immatrikuleeritud üliõpilased esitavad õppekorralduse spetsialistile oma erialavaliku avalduse
Bakalaureuseõppe eriala määramine 20.02.2017
Õppedirektor määrab 2016. a. immatrikuleeritud üliõpilaste erialad
Magistriõppe eriala valikainete deklareerimine 2017/2018 õppeaastaks 7.03.2017–24.03.2017
Valitakse õppekavas ettenähtute hulgast üliõpilaste ja õppekavajuhi ning õppekava hoidva osakonna koostöös, arvestades: 1) üliõpilaste soove; 2) aine omaniku võimalusi; 3) õppekavajuhi soovitusi; 4) instituudi võimekust avada valikaine.
Eksamisessioon 22.05.2017–9.06.2017
Ettevõttepraktika Suveperiood
Traktorite ja põllutöömasinate õppepraktika Mai-juuni 2017


Balaureuseõpe, 2017. aastal lõpetajad

KEVADSEMESTER              30.01.2017–18.06.2017
Eksamisessioon 10.‑15.04.2017
Lõputööde teemade, juhendajate, retsensentide kinnitamine 17.04.2017
Lõputööde koostamine ja kaitsmine 17.04.2017‑15.06.2017
Õppetöö võlgnevuste likvideerimise tähtaeg 15.05.2017
Kaitsmisele lubatute nimekirja kinnitamine 17.05.2017
Lõputööde kaitsmine 12.‑15.06.2017
Lõpuaktus 21.06.2017


Magistriõpe, 2017. aastal lõpetajad

KEVADSEMESTER              30.01.2017 –18.06.2017
Lõputööde teemade, juhendajate, retsensentide kinnitamine 6.02.2017
Lõputööde koostamine ja kaitsmine 30.01.2017 ‑ 15.06.2017
TI magistrantide teaduskonverents Aprill 2017
Õppetöö võlgnevuste likvideerimise tähtaeg 15.05.2017
Kaitsmisele lubatute nimekirja kinnitamine 17.05.2017
Lõputööde kaitsmine 12.‑15.06.2017
Lõpuaktus 21.06.2017