Akadeemiline kalender

Lisa 1

KINNITATUD

tehnikainstituudi õppedirektori 31. august 2017 korraldusega nr 6-1.TI/101
 

TÄIENDUSED EMÜ 2017/2018 ÕPPEAASTA AKADEEMILISELE KALENDRILE  TEHNIKAINSTITUUDIS
 

SÜGISSEMESTER      1.09.2017–29.01.2018
Magistriõppe eriala valikainetele registreerimise tähtaeg 2017/2018 õppeaastaks 16.09.2017
Valitakse õppekavas ettenähtute hulgast üliõpilaste ja õppekavajuhi ning õppekava hoidva õppetooli koostöös, arvestades:
1) üliõpilaste soove; 2) aine omaniku võimalusi; 3) õppekavajuhi soovitusi; 4) instituudi võimekust avada valikaine.
Lõputööde teemade valimine 26.10.2017

Bakalaureuseõppe 2. ja magistriõppe 1. õppeaasta üliõpilased esitavad õppekava hoidvasse õppetooli valitud teema kohta kirjaliku vormikohase avalduse koos juhendaja(te) nõusolekuga.

Eksamisessioon 2.01.–19.01.2018


Bakalaureuseõpe, 1. ja 2. õppeaasta,
magistriõpe, 1. õppeaasta

KEVADSEMESTER            29.01.–17.06.2018
Bakalaureuseõppe eriala valiku tähtaeg 16.02.2018
2017. a. immatrikuleeritud üliõpilased esitavad õppekorralduse spetsialistile oma erialavaliku avalduse
Bakalaureuseõppe eriala määramine 20.02.2018
Õppedirektor määrab 2017. a. immatrikuleeritud üliõpilaste erialad
Magistriõppe eriala valikainete deklareerimine 2018/2019 õppeaastaks 7.03.–24.03.2018
Valitakse õppekavas ettenähtute hulgast üliõpilaste ja õppekavajuhi ning õppekava hoidva õppetooli koostöös, arvestades: 1) üliõpilaste soove; 2) aine omaniku võimalusi; 3) õppekavajuhi soovitusi; 4) instituudi võimekust avada valikaine.
Eksamisessioon 21.05.–8.06.2018
Ettevõttepraktika Suveperiood
Traktorite ja põllutöömasinate õppepraktika Mai-juuni 2018


Balaureuseõpe, 2018. aastal lõpetajad

KEVADSEMESTER              29.01.2018–13.06.2018
Eksamisessioon 9.13.04.2018
Lõputööde teemade, juhendajate, retsensentide kinnitamine 16.04.2018
Lõputööde koostamine ja kaitsmine 16.04.7.06.2018
Õppetöö võlgnevuste likvideerimise tähtaeg 15.05.2018
Kaitsmisele lubatute nimekirja kinnitamine 17.05.2018
Lõputööde kaitsmine 4.7.06.2018
Lõpuaktus 13.06.2018


Magistriõpe, 2018. aastal lõpetajad

KEVADSEMESTER              29.01.2018 –13.06.2018
Lõputööde teemade, juhendajate, retsensentide kinnitamine 6.02.2018
Lõputööde koostamine ja kaitsmine 29.01. 7.06.2018
TI magistrantide teaduskonverents 19.04.2018
Õppetöö võlgnevuste likvideerimise tähtaeg 15.05.2018
Kaitsmisele lubatute nimekirja kinnitamine 17.05.2018
Lõputööde kaitsmine 4.7.06.2018
Lõpuaktus 13.06.2018