Akadeemiline kalender

Lisa 1
KINNITATUD
tehnikainstituudi õppedirektori 10. septembri 2019 korraldusega nr 6-1.TI/151


TÄIENDUSED EMÜ 2019/2020 ÕPPEAASTA AKADEEMILISELE KALENDRILE TEHNIKAINSTITUUDIS
 

SÜGISSEMESTER            1.09.2019–2.02.2020
Bakalaureusetöö teema valimine (lõpptähtaeg)
3. õppeaasta üliõpilased esitavad erialaõppetooli vormikohase avalduse
14.10.2019
Eksamisessioon:
     Päeva- ja sessioonõpe
     Sessioonõpe

6.–12.01.2020
20.–26.01.2020


Bakalaureuseõpe 1. ja 2. õppeaasta, magistriõpe 1. õppeaasta

KEVADSEMESTER               3.02.–21.06.2020
Bakalaureuseõppe eriala valiku tähtaeg
2019. a. immatrikuleeritud üliõpilased esitavad õppekorralduse spetsialistile oma erialavaliku avalduse
14.02.2020
Bakalaureuseõppe eriala määramine
Õppedirektor määrab korraldusega 2019. a. immatrikuleeritud üliõpilaste erialad
17.02.2020
Magistritöö teema valimine
1. õppeaasta üliõpilased esitavad erialaõppetooli vormikohase avalduse
4.05.2020
Eksamisessioon:
     Päevaõpe
     Sessioonõpe

8.–30.05.2020
25.–30.05.2020
8.–14.06.2020

Ettevõttepraktika Suveperiood 2020
Traktorite ja põllutöömasinate õppepraktika Mai-juuni 2020


Bakalaureuseõpe, 2020. aastal lõpetajad

KEVADSEMESTER              3.02–11.06.2020
Õppetöö, lõputööde tegemine 3.02.–13.04.2020
Eksamisessioon:
       Päevaõpe
       Sessioonõpe

13.–20.04.2020
4.–10.05.2020
Lõputööde pealkirjade, juhendajate, retsensentide kinnitamine 22.04.2020
Lõputööde tegemine, koostamine ja kaitsmine 21.04.–5.06.2020
Õppetöö võlgnevuste likvideerimise tähtaeg 15.05.2020
Kaitsmisele lubatute nimekirja kinnitamine 18.05.2020
Lõputööde kaitsmine 1.–5.06.2020
Lõpuaktus 11.06.2020


Magistriõpe, 2020. aastal lõpetajad

KEVADSEMESTER               3.02.–11.06.2019
Lõputööde pealkirjade, juhendajate, retsensentide kinnitamine 6.02.2020
Lõputööde koostamine ja kaitsmine 4.02.–5.06.2020
TI magistrantide teaduskonverents Aprill 2020
Õppetöö võlgnevuste likvideerimise tähtaeg 15.05.2020
Kaitsmisele lubatute nimekirja kinnitamine 18.05.2020
Lõputööde kaitsmine 1.–5.06.2020
Lõpuaktus 11.06.2020

 

Tehnikainstituudi ja Tartu Tehnikakolledži tähtsündmused

 Muu:
Please leave empty: