Akadeemiline kalender

Lisa 1

KINNITATUD

tehnikainstituudi õppedirektori 06. septembri 2018 korraldusega nr 6-1.TI/155
 

TÄIENDUSED EMÜ 2018/2019 ÕPPEAASTA AKADEEMILISELE KALENDRILE  TEHNIKAINSTITUUDIS
 

SÜGISSEMESTER      1.09.2018 – 3.02.2019
    Eksamisessioon   7.01.–12.01.2019


Bakalaureuseõpe, 1. ja 2. õppeaasta,
magistriõpe, 1. õppeaasta

KEVADSEMESTER           4.02.–22.06.2019
Bakalaureuseõppe eriala valiku tähtaeg
2018. a. immatrikuleeritud üliõpilased esitavad õppekorralduse spetsialistile oma erialavaliku avalduse
15.02.2019
Bakalaureuseõppe eriala määramine
Õppedirektor määrab korraldusega 2018. a. immatrikuleeritud üliõpilaste erialad
18.02.2019
Eksamisessioon 20.05.–1.06.2019
Ettevõttepraktika Suveperiood 2019
Traktorite ja põllutöömasinate õppepraktika Mai-juuni 2019


Balaureuseõpe, 2019. aastal lõpetajad

KEVADSEMESTER           4.02.–22.06.2019
Õppetöö, lõputööde tegemine 4.02. 13.04.2019
Eksamisessioon 15.20.04.2019
Lõputööde pealkirjade, juhendajate, retsensentide kinnitamine 22.04.2019
Lõputööde tegemine, koostamine ja kaitsmine 22.04.7.06.2019
Õppetöö võlgnevuste likvideerimise tähtaeg 15.05.2019
Kaitsmisele lubatute nimekirja kinnitamine 17.05.2019
Lõputööde kaitsmine 3.6.06.2019
Lõpuaktus 12.06.2019


Magistriõpe, 2019. aastal lõpetajad

KEVADSEMESTER           4.02.–22.06.2019
Lõputööde pealkirjade, juhendajate, retsensentide kinnitamine 6.02.2019
Lõputööde koostamine ja kaitsmine 4.02.6.06.2019
TI magistrantide teaduskonverents Aprill 2019
Õppetöö võlgnevuste likvideerimise tähtaeg 15.05.2019
Kaitsmisele lubatute nimekirja kinnitamine 17.05.2019
Lõputööde kaitsmine 3.6.06.2019
Lõpuaktus 12.06.2019