Erialavalik

Eesti Maaülikool
TEHNIKAINSTITUUT

Tehnika ja tehnoloogia õppekava erialadele spetsialiseerumise tingimused ja kord

1. Erialadele spetsialiseerumisel osalevad 2017. aastal Tehnika ja tehnoloogia õppekavale immatrikuleeritud üliõpilased.
2. Üliõpilane esitab eriala valikuks õppedirektori nimele kirjaliku avalduse paberkandjal õppekorralduse spetsialistile hiljemalt 16. veebruariks 2018. a.
3. Õppedirektor kinnitab üliõpilaste spetsialiseerumise nimekirja oma korraldusega 20. veebruariks 2018. a.

Arvo Leola
Tehnikainstituudi õppedirektor