Erialavalik

Eesti Maaülikool
TEHNIKAINSTITUUT

Tehnika ja tehnoloogia õppekava erialadele spetsialiseerumise tingimused ja kord

1. Erialadele spetsialiseerumisel osalevad 2018. aastal Tehnika ja tehnoloogia õppekavale immatrikuleeritud üliõpilased.
2. Üliõpilane esitab eriala valikuks õppedirektori nimele kirjaliku avalduse paberkandjal õppekorralduse spetsialistile hiljemalt 15. veebruariks 2019. a.
3. Õppedirektor kinnitab üliõpilaste spetsialiseerumise nimekirja oma korraldusega 18. veebruariks 2019. a.

Arvo Leola
Tehnikainstituudi õppedirektor