Ettevõttepraktika

EMÜ Tehnikainstituudi praktikate korraldusega ettenähtud korra kohaselt läbivad üliõpilased oma praktika eelkõige nende soove ja valikuid eelistades ning kooskõlastust saanud praktikaettevõtte(te)s. Soosivalt ja eelistatumaks valikuks on erinevas kultuuriruumis asetleidnud välispraktikad mitmekülgsete oskuste ja kontaktide saamise eesmärgil. Praktikat (praktikaaega) on soovitav teha kogemuste pagasi rikastumise eesmärgil mitmes praktikaettevõttes. Praktika korralduse alusdokumendiks on praktikaleping ning sellest johtuvalt õigused ja kohustused. Üldjuhisena, kuid ei ole reegel, on praktikateks ettenähtud perioodi alguseks arvestatud kevadsemestri õppetöö lõpust kuni uue semestri õppetöö alguseni. Praktikakoha valikul eelisatada erialaga seostatuid ja tugevdatud kontaktidega praktikaettevõtteid.

Nimekiri üliõpilaste senistest praktikakohtadest, kellega tehakse praktika raames koostööd ja kelle poole on üliõpilase soovitav praktikakohta otsides pöörduda, st et lisaks loetelule on kirjas ka tunnustatud ettevõtete nimed. Praktika ettevõtete kontaktide saamiseks pöörduda ülikoolipoolse praktika juhendaja (aineõpetaja) poole.
     HANZA Mechanics Tartu AS
     Tarmetec OÜ
     Konekesko Eesti AS
     Amserv Tähe (Tartu), Amserv Grupi AS
     ESTI ENERGIA
     ELPEC ENERGY OÜ
     EMPOWER AS
     LEONHARD WEISS ENERGY AS
     AS TARI
     Voore Farm OÜ

     Voore Farm Teenused OÜ


Praktikapakkumised  - hetkel puuduvad

Tehnika ja tehnoloogia õppekava

Õppeaine: Tehnoloogiapraktika  TE.0230
                         energiakasutuse eriala (EK)
                         ergonoomika eriala (EG)
                         tootmistehnika eriala (TA) - ÕIS - Õppematerjalide vaatamine
               

Energiakasutus magistriõppekava (EK)   Õppeaine: Energeetikamajanduse praktika TE.0348
Ergonoomika magistriõppekava (EG)       Õppeaine: Tööohutusalane praktika TE.0362
Tootmistehnika magistriõppekava (TA)   Õppeaine: Ettevõttepraktika TE.0935  - ÕIS - Õppematerjalide vaatamine