SISSEASTUJALE

Õppimisvõimalused Eesti Maaülikooli tehnikainstituudis

Bakalaureuseastmes on võimalik õppida Tehnika ja tehnoloogia õppekaval

Magistriastmes on võimalik õppida õppekavadel EnergiakasutusTootmistehnika, Ergonoomika

 

2019. aastal kehtib bakalaureuse- ja magistriõppekavadele sisseastumisel järgmine ajakava:

Bakalureuseõppe vastuvõtt 2019

Magistriõppe vastuvõtt 2019

 

2019. aasta vastuvõtukatse KÜSIMUSED