SISSEASTUJALE

Õppimisvõimalused Eesti Maaülikooli tehnikainstituudis

Bakalaureuseastmes on võimalik õppida Tehnika ja tehnoloogia õppekaval

Magistriastmes on võimalik õppida õppekavadel Energiakasutus, Ergonoomika, Tootmistehnika

 

2017. aastal kehtib bakalaureuse- ja magistriõppekavadele sisseastumisel järgmine ajakava:

Bakalureuseõppe vastuvõtu ajakava 2017

Magistriõppe vastuvõtu ajakava 2017

 

2017. aasta vastuvõtukatse KÜSIMUSED