SISSEASTUJALE

Õppimisvõimalused Eesti Maaülikooli tehnikainstituudis

Bakalaureuseastmes on võimalik õppida Tehnika ja tehnoloogia õppekaval

Magistriastmes on võimalik õppida õppekavadel EnergiakasutusTootmistehnika, Ergonoomika

 

2020. aastal kehtib bakalaureuse- ja magistriõppekavadele sisseastumisel järgmine ajakava:

Bakalureuseõppe vastuvõtt 2020

Magistriõppe vastuvõtt 2020

 

2020. aasta vastuvõtukatse KÜSIMUSED