SISSEASTUJALE

Õppimisvõimalused Eesti Maaülikooli tehnikainstituudis

Bakalaureuseastmes on võimalik õppida Tehnika ja tehnoloogia õppekaval

Magistriastmes on võimalik õppida õppekavadel Energiakasutus, Ergonoomika, Tootmistehnika

 

2016. aastal kehtib bakalaureuse- ja magistriõppekavadele sisseastumisel järgmine ajakava:

Bakalureuseõppe vastuvõtu ajakava 2016

Magistriõppe vastuvõtu ajakava 2016

 

2016. aasta vastuvõtukatse KÜSIMUSED