Struktuur

                        TEHNIKAINSTITUUT

 
  NÕUKOGU  
  Direktor            ⇒              Õppedirektor  
►OSAKONNAD    
                      Energeetika  
  Farmitehnika ja ergonoomika  
  Matemaatika  
  Põllundus- ja tootmistehnika  
  Rakendusfüüsika  
►Õppetöökoda