Bakalaureuseõpe

Valmistada ette laiapõhjaliste tehnikaalaste teadmistega tootmistehnikat, ergonoomikat ja energiamajandust tundvaid ning seda valdkonda jätkusuutlikult majandada oskavaid spetsialiste. Valmistada üliõpilane ette erialaste süvateadmiste omandamiseks magistriõppes.

Bakalaureuseõppe järel on võimalik tööle asuda ametitesse, mis eeldavad üldist arusaamist tehnikast.