Doktoriõpe

Doktoriõpe on kõrghariduse kõrgeima astme õpe, mille kestel üliõpilane omandab iseseisvaks teadus-, arendus- või kutsealaseks loometööks vajalikud teadmised ja oskused.

Doktoriõppekava maht on 240 EAP-d, õppe nominaalkestus neli aastat. Doktoriõpe lõpeb doktoritöö kaitsmisega.

 

Õppetööd puudutav info leiad siit