Kaarel Sootsi doktoritöö kaitsmine

06. aprillil kell 12.15 tuleb kaitsmisele Eesti Maaülikooli doktorandi Kaarel Sootsi doktoritöö Kultuurmarjade koristusjärgse töötlemise tehnoloogia “ filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tehnikateaduse erialal.

Avalik kaitsmine toimub Kreutzwaldi 56, ruumis B136.

Doktoritöö juhendaja on prof Jüri Olt, oponendid prof Pavel Kic (Czech University of Life Sciences, Czech Republic) ja prof Algirdas Jasinskas (Aleksandras Stulginski University, Lithuania).

Tehnikainstituudi ja Tartu Tehnikakolledži tähtsündmused

 Muu:
Please leave empty: