II etapp kõrghariduses

   TOOTMISTEHNIKA (production engineering) MAGISTRIÕPPEKAVA (437)
   2013.a. kaitstud lõputööd

Veiko Hirsnik
Veoauto diagnostika stendil Dynojet 224xLC
Truck diagnosis using dynamometer Dynojet 224xLC

Juhendaja: lektor Tõnu Sõõro
Retsensent: lektor Marten Madissoo
Tõnu Kallast
Rakis vahtkummist sisekummidega rehvide vahetamiseks
Device for changing tires with foam inserts

Juhendaja lektor: Peeter Nõmm
Retsensent: assistent Aare Aan
Rain Kesperi
Linnahaljastuse biojäätmete kasutamine bioetanooli tootmiseks: potentsiaal ja protsessilised lahendused
Utilisation of urban waste in bioethanol production: potential and technical solutions

Juhendaja: vanemteadur Timo Kikas
Retsensent: lektor Kaie Ritslaid
Vello Lääts
Diiseltoiteaparatuuri kestvuskatse stend
Endurance test bench of feeding system of diesel engine

Juhendaja: doktorant Arne Küüt; kaasjuhendaja doktorant Risto Ilves
Retsensent: professor Jüri Olt
Alar Paluvee
Bioetanooli läbivooluseadme fermentatsiooni üksuse konstrueerimine
Construction of the fermentation unit for continuous process bioethanol assemblage

Juhendaja: vanemteadur Timo Kikas
Retsensent: professor Jüri Olt
Martin Trükmann       (Cum laude)
Ford N7A-tüüpi sädesüütega mootori ümberehitus võistlusautole
Ford N7A-type spark-ignition engine modifications for the use on a competiton car

Juhendaja: lektor Marten Madissoo
Retsensent: lektor Tõnu Sõõro