II etapp kõrghariduses

   Ergonoonika (Ergonomics) MAGISTRIÕPPEKAVA (436)
   2018.a. kaitstud lõputööd
 

Sander Aia
Lihaste bioelektrilise aktiivsuse normaliseerimine tööriista ergonoomilisuse hindamisel
Normalisation of muscle’s bioelectrical activity in assessment of ergonomic quality of hand tool
Juhendaja: Märt Reinvee
Retsensent: professor Mati Pääsuke
Anni Enn
Tööõnnetuste levimus ja dünaamika Eesti põllumajanduses
Prevalence and dynamics of work accidents in Estonian agriculture
Juhendaja: professor Eda Merisalu
Retsensent: lektor Alar Seiler
Leila Juhanson        (Cum laude)
Masinatööstusettevõtte tootmistöötaja töökeskkond ja töövõime
Working environment and work ability of machinery industry manufacturing employees
Juhendaja: emeriitprofessor Boris Reppo
Retsensent: dotsent Oliver Sada
Kristiina Kallion
Kassapidaja selja funktsionaalne seisund ja terviseriskid
Back functional status and health risks in cashiers
Juhendaja:  nooremteadur Triinu Sirge
Retsensent: Märt Reinvee
Kertu Kattai        (Cum laude)
Loomaarsti töökoha ergonoomilisus ja skeleti-lihaskonna vaevused
Workplace ergonomics and musculoskeletal disorders among veterinarians
Juhendaja: professor Eda Merisalu
Retsensent: nooremteadur Triinu Sirge
Käti Kikas
Puidutööstuse töötajate töökeskkond ja tervis
Work environment and health of wood industry workers
Juhendaja: professor Eda Merisalu
Retsensent: emeriitprofessor Boris Reppo
Kätlin Kindsiko        (Cum laude)
Kontoritöötaja selja funktsionaalne seisund ja tervisriskid
Back functional status and health risks in office workers
Juhendajad: nooremteadur Triinu Sirge, professor Mati Pääsuke, Tartu Ülikool
Retsensent: professor Eda Merisalu
Marin Loorits        (Cum laude)
Veterinaarmeditsiini tudengite käelise vilumuse parendamine laparoskoopia simulatsiooni abil
Improvement of manual skills through laparoscopic simulation among veterinary medicine students
Juhendaja: professor Eda Merisalu
Retsensent: Märt Reinvee
Tauno Terve
Ukse avamismehhanism elektrilisele ratastoolile
Door opening mechanism for electric wheelchairs
Juhendaja: dotsent Eugen Kokin
Retsensent: dotsent Arvo Leola

 

Tehnikainstituudi ja Tartu Tehnikakolledži tähtsündmused

 Muu:
Please leave empty: