II etapp kõrghariduses

  TOOTMISTEHNIKA (production engineering) MAGISTRIÕPPEKAVA (437)
  2018.a. kaitstud lõputööd
 

Veiko Ilumäe
Neljanda vahutootmisliini rekonstrueerimine
Reconstruction of 4th foam production line
Juhendaja: professor Jüri Olt
Retsensent: dotsent Arvo Leola
Andrei Jevtuševski        (Cum laude)
Energiatõhus ventilatsioon TOCI OÜ uue tootmishoone näitel
Energy-efficient ventilation of new production building of TOCI OÜ

Juhendajad: Vahur Põder, Tari AS insener-grupijuht, PhD; dotsent Arne Küüt
Retsensent: nooremteadur Erkki Jõgi
Mihkel Keisk
Temperatuuriregulaator lignotselluloosse biomassi eeltöötlussüsteemile
Temperature regulator for lignocellulosic biomass pretreatment system

Juhendajad: nooremteadur Vahur Rooni; nooremteadur Erkki Jõgi
Retsensent: lektor Janar Kalder
Kaspar Kelgo
Põllumajandusmasinate katsestend
Test bench for agricultural equipment

Juhendaja: dotsent Arne Küüt
Retsensent: lektor Aare Aan
Vidrik Kört
Mobiilne teekatte seisundi määramise seade
Mobile road surface state detector

Juhendaja: dotsent Arne Küüt
Retsensent: lektor Marten Madissoo
Rainis Laanemets
Tahavaatepeeglite puhastuse süsteem veokile
Rear-view mirror cleaning system for truck

Juhendajad: teadur Tõnu Leemet; nooremteadur Kaarel Soots
Retsensent: nooremteadur Vahur Rooni
Andreas Mänd
Välistrenažööride arendus
Development of outdoor gym equipment

Juhendaja: lektor Lemmik Käis
Retsensent: nooremteadur Vahur Rooni
Kristjan Pihlo
Kallurhaagise projekt
Dumper trailer project

Juhendaja: lektor Aare Aan
Retsensent: dotsent Arne Küüt
Karel Tops
Poolautomaatne välikaabli kerimis- ja hooldusmehhanism
Semi-automatic winder and maintenance mechanism for army cable

Juhendajad: doktorant Vahur Rooni;
Tarmo Aia (Eesti Kaitsevägi, Strateegiline sidekeskus,
arendussektori ülem, BSc); Gunnar Manglus (AT & G OÜ juhatuse liige)
Retsensent: teadur Tõnu Leemet