Magistriõpe

Tootmistehnika
Valmistada ette süvendatud teadmistega spetsialiste, kes oskavad lahendada tootmistehnika ja tootearendusega seotud ülesandeid.

Ergonoomika
Valmistada ette laiapõhjaliste teadmistega spetsialiste, kes oskavad alus- ja rakendusteaduse tasemel kavandada, projekteerida ning juhtida ettevõtte töötehnoloogiat. Magistriõppe lõpetanud omavad süsteemset ülevaadet biotehniliste süsteemide elementide (inimene, tehnika, keskkond) vastasmõjust, kohandamaks tööd inimesele tööprotsessis. Omandatud teadmised ja oskused võimaldavad tulevikus taotleda inseneri ja ergonoomi kutset ja jätkata õpinguid doktoriõppes.
 

 

Õppijale:
                TA
                EG

Lõpetajale:
                TA
                EG