Teadlaste Öö festival teadusjanulistele BT osakonnas 29. septembril 2017

  • Robootika töötuba. Ruum A218
  • Tänase ja homse päeva kütused. Kas kütus on alati enne plahvatust? Kas sügisesi lehti ja põhku võib ka mootorisse panna? Kas ka veest saab kütust toota? Ruum B117.
  • Inimlik Ergonoomika. Kuidas hinnata inimese töövõimet? Kuidas muuta töökoht inimsõbralikumaks ehk ergonoomiliseks? Ruum A219.
  • TI – Rex vs. Ex Machina. Mis on masina ehitus? Ehitame ise masinaid ja katsetame nende töökindlust. Kes teeb parima? Ruum B131, B119.
  • Autotehnika Maaülikoolis. Mootorid, mudelautod, arendustöö ja katsetamine.Ruum B124.
  • Õhk paneb rattad käima. Tule proovi omal nahal sõitu pneumomobiiliga! Ruum B135.
  • Manipulaatori töötuba. Kas süstalt saab kasutada ka ajamina? Tule ehita endale ise hüdromanipulaator ja saad teada. Ruum B121.