Tähtsündmused

ERGONOOMIKAPÄEVhttp://te.emu.ee/userfiles/instituudid/te/image/FT/FT/füüe%20ja%20psüüh%2026.02.09/EG_%20LOGO_2011.jpg
30. novembril  2017

Moto: ergonoomika – ergodisain – tehnoloogia
Aeg: 30. november,  2017; kl 10-15
Koht: Fr. R. Kreutzwaldi 56/2, ruum B136, Tehnikainstituut, Eesti Maaülikool
Temaatika: ergonoomikaliste sekkumistegevuste kulutõhusus, skeletilihasvaevuste ennetamine, ergonoomika ja uued tehnoloogiad, töökoha ergodisain, edukad ergonoomikalised lahendused töökeskkonnas, ohutusjuhtimine.
Moderaatorid: Eda Merisalu eda.merisalu@emu.ee  ja Märt Reinvee mart.reinvee@emu.ee
         Programm             goo.gl/d28FCs
         Registreerimine    goo.gl/RvrHpM

 

ERGONOMICS DAY
November 30th

Moto: ergonomics – ergodesign – technology
Date: November 30th,  2017; at 10-15
Place: Fr. R. Kreutzwaldi 56/2, Room B136, Institute of Technology, Estonian University of Life Sciences
Main topics: cost-effectiveness of ergonomic interventions, prevention of musculoskeletal disorders, ergonomics and new technolgies, workplace ergodesign, successful ergonomic solutions in work environment, safety management.
Moderators: Eda Merisalu eda.merisalu@emu.ee and Märt Reinvee mart.reinvee@emu.ee
         Programme      goo.gl/d28FCs
         Registration    goo.gl/RvrHpM