Tähtsündmused

INTENSIIVKURSUS DOKTORI- JA MAGISTRÜLIÕPILASTELE, ERGONOOMIDELE, TÖÖTERVISHOIU- JA TÖÖKESKKONNASPETSIALISTIDELE NING TÖÖKOHA RISKIANALÜÜSI EEST VASTUTAVATELE EKSPERTIDELE


  

 
   

RAMP: A systematic MSD risk management tool for manual handling
Töövahend raskuste teisaldamisega seotud skeletilihasvaevuste ennetamiseks

RAMP© (Risk Assessment and Management tool for manual handling – Proactively) on tasuta töövahend ennetamaks skeletilihaste vaevusi sundasendite ja korduvliigutustega töös. Interaktiivne töövahend on allalaetav: https://www.ramp.proj.kth.se/

RAMP© on loodud Rootsi uurimisrühma teadlaste, peamiselt Linda Rose ja Carl Lind poolt praktilises koostöös Rootsi tööstusettevõtetega. RAMP© koosneb neljast moodulist:

  • RAMP I - kontrollnimekiri raskuste käsitsi teisaldamise hindamiseks.
  • RAMP II - ohutegurite põhjalikum analüüs.
  • Tegevusmoodul - riskide vähendamise meetmete kirjeldus ja süstemaatilist riskijuhtimist toetavad tegevused
  • Tulemuse moodul, võimaldab tulemuste esitamist erinevatest käsitlustes ja detailsuse tasanditel, nii töökoha kui ka kogu ettevõtte tasemel.
 


RAMP© kasutamise koolitus
Aeg: 2. oktoobril 2017, 9:30 -17:00
Koolituse töökeel on Inglise keel
Koht: Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut, Fr. R. Kreutzwaldi 56/1, Tartu, r. A204

Kas Sina teadsid? RAMP kasutajate sõnul lihtsustab töövahendi ülesehitus: „hinda, sea prioriteedid, tegutse ja kontrolli“ oluliselt riski hindamist.

Eesmärk: Omandada teadmised uue riskihindamise meetodi ja töövahendi RAMP kasutamiseks, et parendada raskuste käsitsi teisaldamisega seotud tööde riskijuhtimist.

Sisu: Koolitusel tehakse õppefilmi ja asutuste külastuste näitel praktilisi harjutusi riskide hindamiseks ning juhtimiseks. Koolituse läbimine võimaldab ennetada skeletilihasvaevuste riske ja sihipärasemalt rakendada riskijuhtimise tegevusi ettevõttes.

Koolituse läbiviija: RAMP meetodi uurimisrühma juht Linda Rose (PhD).

 

Koolitust toetab Eesti Maaülikooli ASTRA

programm "Väärtusahelapõhine biomajandus"

Instruktsioon osalejatele
Ajakava

09:00-09:30       Registreerimine
09:30-10:15       Sissejuhatus RAMP mõõdiku olemusest
10:15-10:30       Kohvipaus
10:30-12:30       RAMP meetodi kasutamise töötuba
12:30-13:30       Lõuna
13:30-14:30       Diskussioon, kokkuvõte ja tagasiside
14:30-15:00       Kohvipaus ja diskussioon