Mootorite katselabor 

 
Kontakt:
Risto Ilves
e-mail: risto.ilves@emu.ee
Tel.: +372 58 161 529

Postiaadress:
Biomajandustehnoloogiate õppetool
Tehnikainstituut
Eesti Maaülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56, 51006 Tartu

 
Inimesed: professor Jüri Olt (vasakult); dotsent Arne Küüt; dotsent Risto Ilves; doktorant Keio Küüt; doktorant Veljo Raide

Teadus- ja arendustegevus
  1. Alternatiivkütuste mõju uurimine diisel- ja bensiinimootorite efektiivsusparameetritele ning heitgaaside emissioonile;
  2. Mootori toitesüsteemide parendamine ja täiustamine;
  3. Sisepõlemisega kolbmootori simulatsioonimudelite väljatöötamine.


Teenus

  1. Kütuselisandite mõju uurimine sisepõlemismootoritele;
  2. Mootorikatsetuste ja seadistuse läbiviimine;
  3. Sisepõlemismootorite ja kütustega seotud arendustöö.
 
  Õppetöö 
Spetsialistide ettevalmistamine, kes on võimelised konstrueerima, katsetama, diagnoosima ning remontima sise- ja välispõlemisega mootoreid.

Laboris läbiviidavad õppeained:
 

TE.0250 Auto-traktori teooria ja arvutus
TE.0936 Kemomotoloogia
TE.0938 Sõiduki infosüsteemid
TE.0937 Liikurmasinate diagnostika