Käimasolevad projektid

Rahvusvahelised projektid:

V170045TIFT (CA16123) Safety Culture and Risk Management in Agriculture 17.03.1716.03.21

F170096TIPT

Development of an Integrated Process for Conversion of Biomass to Affordable Liquid Biofuel

01.04.1731.03.20

F170042TIPT

Holistic processes and practices for clean energy in strengthening bioeconomy strategies in Europe and India

1.04.17 − 31.03.20

V170044TIFT (480/2016)

Better prevention, identification and reporting of work-related and occupational diseases and emerging risks

1.01.17 − 1.01.18

Eestisisesed teadus projektid:

T170043TIBT Biokütuste mõju sisepõlemismootori saasteainete heitkogustele
                                                                          Aruanne 1      Aruanne 2
1.08.17 − 15.03.18

P170025TIPT

Termofiilse bakterikultuuri erinevatel knock-out mutantidel põhineva elektroonse keele autonoomse süsteemi väljatöötamine ja uurimine

1.01.17 − 31.12.17


Arendusprojektid:

L170127TIPT

Bioloogilise süsinikdioksiidi tööstusliku filtri arendamine

20.02.17 − 19.08.18

8L160001TIPT

Kütusesegude segamise ja kihistumise uuring ning mootorikatsed

08.01.16 − 31.12.17


Lõppenud projektid