Töörühmad

 

Biomajandustehnoloogiate õppetooli toorühmad:

 
Biokütused    
Põllumajandus- ja veotehnika    
Ergonoomika ja ergodisain    
Töötlemistehnika    


 

Tehnikainstituudi ja Tartu Tehnikakolledži tähtsündmused

 Muu:
Please leave empty: