Põllundustehnika töörühm

 
Kontakt: 
Prof. Jüri Olt
Tel.: +372 731 3358
e-mail: jyri.olt@emu.ee

Postiaadress: 
Biomajandustehnoloogiate õppetool
Tehnikainstituut
Eesti Maaülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56 
51014 Tartu
Põllundustehnika töörühma moodustavad töörühma juht professor Jüri Olt, doktorandid (praegusel ajaperioodil Kaarel Soots ja Tanel Tärgla), magistrandid, teiste struktuuriüksuste õppejõud, antud hetkel mitme poolelioleva koostööga matemaatika ja füüsika osakonna dotsent Olga Liivapuu. Tihedat koostööd tehakse välisteadlastega, Ukraina Maaülikooli mehhanismide ja masinate teooria professori akadeemik V. Bulgakoviga ning Sankt-Peterburgi Mäeülikooli mehaanika teaduskonna dekaaniga professori V. Maksaroviga

Põllundustehnika töörühma teadus- ja arendustegevuse temaatika on järgmine:
  1. põllundusmasinate tööprotsessi modelleerimine ja arendus, traktoriagregaadi liikumisdünaamika. Eraldi võib välja tuua, et töörühma poolt on arendatud kultuurmarjade (astelpaju, mustikas jm) masinviljelustehnoloogiat, mille hulka kuuluvate tehnoloogiliste vahendite arendus jätkub tänaseni;
  2. masina-traktoripargi kasutusefektiivsuse hindamine;
  3. põllumajanduslik masinaehitus: materjalide lõikeprotsessi dünaamika (laastutekkeprotsessi kirjeldamine, vibratsiooni mõju uurimine, laastumurdmine) renoveeritud või valmistatud detailide pinnaviimistlus jne.
Põllundusmasinate alased olulisemad publikatsioonid viimastel aastatel:
Olt, J.; Maksarov, V. V.; Krasnyy, V. A. (2018). Provision of adhesion strength of gas-thermal coatings on piston rings of quarry transport engines. Journal of Mining Institute, 229, 77−83.10.25515/PMI.2018.1.77.

Olt, J.; Maksarov, V. V.; Krasnyy, V. (2018). Pre-surface preparation features when applying wear resistant composite sprayed coatings. Építőanyag - Journal of Silicate Based and Composite Materials, 70 (2), 34−37.10.14382/epitoanyag-jsbcm.2018.7.

Olt, J.; Maksarov, V.; Keksin, A. (2018). Internal thread cutting process improvement based on cutting tools treatment by composite powders in a magnetic field. Építőanyag - Journal of Silicate Based and Composite Materials , 70 (4), 128−131.10.14382/epitoanyag-jsbcm.2018.24.

Tärgla, Tanel; Olt, Jüri; Liivapuu, Olga (2018). Simulation of plastic deformation and destruction in the process of chip formation. MATEC Web of Conferences , 211, 1−5.10.1051/matecconf/201821117007.

Olt, J.; Maksarov, V.; Efimov, A. (2018). Impacts of Gradient Structure on the Dynamic Characteristics of Machining Process System. In: B. Katalinic (Ed.). Proceedings of the 29th DAAAM International Symposium (0190−0196). Vienna, Austria: DAAAM International Vienna.10.2507/29th.daaam.proceedings.027.

Tärgla, T.; Olt, J.; Liivapuu, O. (2018). Simulation of plastic deformation and destruction in the process of chip formation. Book of Abstract: 14th International Conference on Vibration Engineering and Technology of Machinery, Lisbon, Portugal, 10-13 September 2018 (VETOMAC XIV). Ed. Nuno Maia; Zuzana Dimitrovova. Univrsity of Lisbon (IDMEC/IST/UL), 84.

Olt, J.; Maksarov, V.; Keksin, A. (2018). Internal Thread Cutting Process Improvement Based on Cutting Tools Treatment by Composite Powders in a Magnetic Field. Book of Abstracts: The 5th International Conference on Competitive Materials and Technology Processes; Miskolc-Lillafüred, October 8-12, 2018. Ed. L.A. Gömze. Igrex Ltd, Igrici, Hungary, 92.

Arak, M.; Olt, J. (2017). Determination of the connection force between berries and stem in blueberry plants. Proceedings of the 45th International Symposium on Agricultural Engineering: Actual Tasks on Agricultural Engineering, Opatija, Croatia, 21-24.02.2017. Ed. Igor Kovacev. University of Zagreb, 589−595.

Bulgakov, V.; Adamchuk, V.; Arak, M.; Olt, J. (2017). A theoretical study of haulm loss resulting from rotor topper oscillation. Chemical Engineering Transactions 58, 223−228.10.3303/CET1758038

Bulgakov, V.; Adamchuk, V.; Nadykto, V.; Kistechok, O.; Olt, J. (2017). Theoretical research into the stability of motion of the ploughing tractor-implement unit operating on the “push-pull” principle. Agronomy Research, 15 (4), 1517−1529.10.15159/AR.17.069.

Bulgakov, V.; Adamchuk, V.; Arak, M.; Petrychenko, I.; Olt, J. (2017). Theoretical research into the motion of combined fertilising and sowing tractor-implement unit. Agronomy Research, 15 (4), 1498−1516.10.15159/AR.17.059.

Bulgakov, V.; Adamchuk, V.; Kuvachov, V.; Arak, M.; Olt, J. (2017). Study into movement of wide span tractors (vehicles) used in controlled traffic farming. Proceedings of the 28th DAAAM International Symposium: 28th DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, 08 – 11th November 2017, Zadar, Croatia, EU. Ed. B. Katalinic. Vienna, Austria: DAAAM International Vienna, 0199−0208.10.2507/28th.daaam.proceedings.027.


Soots, K., Olt, J. (2017). Non-stationary processing center for small and medium sized blueberry farms. Research in Agricultural Engineering (RAE), 3, 136-144, 42/2015-RAE.

Soots, K.; Krikmann, O.; Starast, M.; Olt, J. (2017). Determining the dimensional characteristics of blueberries. Agronomy Research, 15 (3), 886−896.

Soots, K.; Olt, J. (2017). Testing the adjustable drum belt sorter for blueberry size sorting. Actual Tasks on Agricultural Engineering Conference Proceedings: 45th International symposium "Actual Tasks on Agricultural Engineering", Opatija, 21-24.02.2017. University of Zagreb, 199−206.


Adamchuk, A.; Bulgakov, V.; Nadykto, V.; Ihnatiev, Y.; Olt, J. (2016). Theoretical research into the power and energy performance of agricultural tractors. Agronomy Research 14(5), 1511-1518.

Adamchuk, V.; Bulgakov, V.; Skorikov, N.; Yezekyan, T.; Olt, J. (2016). Development a new design of wood chopper for grape vine and fruit tree pruning and the results of field testing. Agronomy Research 14(5), 1519-1529.

Bulgakov, V.; Adamchuk, V.; Gorobey, V.; Olt, J. (2016). Theory of the oscillations of a toothed disc opener during its movement across irregularities of the soil surface. Agronomy Research 14(3).

Bulgakov, V.; Adamchuk, V.; Arak, M.; Nadykto, V.; Kyurchev, V.; Olt, J. (2016). Theory of vertical oscillations and dynamic stability of combined tractor-implement unit. Agromomy Research 14(3), 689-710.

Bulgakov, V.; Adamchuk, V.; Arak, M.; Olt, J. (2015). Mathematical modelling of the process of renewal of the fleet of combine harvesters. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 7, 35−39.

Bulgakov, V.; Kyurchev, V.; Nadykto, V.; Olt, J. (2015). Structure development and results of testing a novel modular power unit. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 7, 40−44.

Soots, Kaarel; Leemet, Tõnu; Tops, Karel; Olt, Jüri (2016). Development of belt sorters smoothly adjustable belt drums. Agronomy Research, 14 (3), 917−928.

Yezekyan, Tatevik; Olt, Jüri (2016). Vineyard floor management with novel free-active inter-row tiller. 15th International Scientific Conference ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT Proceedings, 15: 15th International Scientific Confernce "Engineering for Rural Development", Jelgava, 25.-27.05.2016. Engineering for Rural Development, 1266−1273.

Bulgakov, V.; Adamchuk, V.; Olt, J.; Orszaghova, D. (2015). Use of Euler equations in research into three-dimensional oscillations of sugar beet root during its vibration-assisted lifting. Agronomy Research, 13 (1), 33−45.

Bulgakov, V.; Adamchuk, V.; Arak, M.; Olt, J. (2015). Theory of vibration-assisted sugar beet root lifting. Agronomy Research, 13 (5), 1165−1192.
Nadykto, V.; Arak, M.; Olt, J. (2015). Theoretical research into the frictional slipping of wheel-type undercarriage taking into account the limitation of their impact on the soil. Agronomy Research 13(1), 148−157.

Olt, J.; Mikita, V.; Roots, J.; Jasinskas, A. (2015). Cylinder pressure characteristics of turbocharged and naturally aspirated diesel engines. Procedia Engineering 100, 350−359. 10.1016/j.proeng.2015.01.378.

Olt, Jüri (2015). Põllumajandustehnika 1. Põllundusmasinad. KUMA Kirjastus.

Põllumajandusliku masinaehitustehnoloogia alased publikatsioonid:
Maksarov, V., Khalimonenko, A., Olt, J. (2017). Managing the process of machining on machines on the basis of dynamic modelling for a technological system. Építőanyag - Journal of Silicate Based and Composite Materials, 69(2), 66-71, 10.14382/epitoanyag-jsbcm.2017.12.

Maksarov, V.; Zlotnikov, E.; Olt, J. (2017). Determining the load on support rollers the pipe conveyor belt. Proceedings of the 28th DAAAM International Symposium: 28th DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, 08 – 11th November 2017, Zadar, Croatia, EU. Ed. B. Katalinic. Vienna, Austria: DAAAM International Vienna, 0209−0215.10.2507/28th.daaam.proceedings.028.

Maksarov, V.; Khalimonenko, A.; Olt, J. (2016). Effect of porosity on the performance of cutting ceramics. Agronomy Research, 14, 1043−1052.

Olt, Jüri; Liyvapuu, Alexander; Madissoo, Marten; Maksarov, Viacheslav (2016). Dynamic simulation of chip formation in the process of cutting. International Journal of Materials and Product Technology, 53 (1), 1−14.

Olt, J.; Maksarov, V. (2016). Cutting process simulation on the basis of rheological properties of metals. In: Katalinic, B. (Ed.). Proceedings of the 26th International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation" 21-24th October 2015 (229−237). Vienna, Austria: DAAAM International Vienna.

Olt, Jüri; Liivapuu, Olga; Maksarov, Viacheslav; Liyvapuu, Alexander; Tärgla, Tanel (2016). Mathematical Modelling of Cutting Process System. In: Engineering Mathematics I (173−186). Springer International Publishing. (Springer Proceedings in Mathematics & Statistics).10.1007/978-3-319-42082-0_11.

Olt, J.; Maksarov, V. (2016). Development of chatter-resistant system of cutting tool. Annals of DAAAM and Proceedings of the International DAAAM Symposium, 26.Ed. Katalinic, B. Vienna, Austria: DAAAM International Vienna, 223−228.10.2507/26th.daaam.proceedings.031.

Madissoo, Marten; Rossner, Argo; Olt, Jüri; Maksarov, Viacheslav (2015). Testing of the External Turning Tool Holder Equipped With Alternate Bars in Its Construction. Materials Science, 21 (3), 391−395.10.5755/j01.ms.21.3.7351.

Olt, J.; Mikita, V.; Roots, J.; Jasinskas, A. (2015). Cylinder pressure characteristics of turbocharged and naturally aspirated diesel engines. Procedia Engineering, 100, 350−359.10.1016/j.proeng.2015.01.378.

Intellektuaalomand
Lühiülevaade töörühma poolt on arendatud intellektuaalomandi portfellist:
Põllundustehnika alaseid uudseid tehnilisi lahendusi on arendatud ja õiguslikult kaitstud rida. Leiutustegevuse tulemusena on ajavahrmikul 1967-2018 regitsreritud 45 autoritunnistust, 23 patebti ja 2 kasuliku mudelit (perioodil 1989-2009 leiutustegevust ei toimunud). Mõned iseloomulikud töörühma poolt tehtud leiutised on järgmised: kobesturader (SU810096, FI67285, SE421738, FR2500254), vurräke (SU1099859), kivikaitseseadis (SU1772901), haagik kahele külvikule (SU1250180, SU1473729, SU1732828, SU1839285, AU2834689, FI923036, HU202023),  põimreasharimismasin kartuli kloonvaliku meetodi tarbeks (SU1130182, SU1813321), põlluplaneer (SU1400525), mineraalväetiselaoti (SU1168129), lisandite eraldi kartuli koristusjärgsel töötlemisel (SU809679, SU1115671, SU1115812, SU1256717, SU1440400, 1181580), jaoturlaadur (SU1042648), konveierkaal (SU1224595) jt.
 
Registreeritud patendid:
EE 05488 B1
Mustikakoristi. Autorid: J. Olt, M. Arak. (registreeritud 15.12.2011, http://www.epa.ee/patent/kirjeldus/05488.pdf)
EE 05642 B1 Marjasorteer. Autorid: J. Olt, K. Soots. (registreeritud 15.04.2013)
EE 05717 B1 Sügavkülmutatud astelpajumarjade okstest eraldamise seade. Autorid: P. Nõmm, A. Aan. (registreeritud 15.08.2014)
LV 14913 B (Läti)  Kūtsmēslu prese / Sõnnikupress. Autorid: T. Leola, M. Heinloo, J. Olt. (avaldatud 20.10.2014)
EE 05740 B1 Kanepikoristi. Autorid: J. Olt, A. Aan. (registreeritud 16.03.2015)
UA 108706 C2 (Ukraina) Очисник головок коренеплодив/Suhkrupeedi puhastamise seade. Autorid: J. Olt, M. Arak, V. Bulgakov, M. Melnichuk, L. Tishenko, M. Veselovski, J. Novak. (registreeritud 25.05.2015)
EE 05768 B1 Gravitatsiooniline impulssmeetod ja seade lõikeenergia määramiseks. Autorid: V. Poikalainen, L. Lepasalu, U. Sannik, J. Olt, A. Põldvere, R. Martinson, A. Tänavots, H. Mootse, A. Sats. Prior.: 23.04.2014 (registreeritud 16.11.2015)
EE05798 B1 Rihmsorteer. Autorid: Soots, K., Arak, M., Olt, J. (registreeritud 15.09.2017)
 
Registreeritud kasulikud mudelid:
EE 01058 U1 Portatiivne kohtväetusseade. Autorid: J. Olt, J. Pettai. (registreeritud 15.02.2012)
EE 01186 U1 Sõnnikupress. Autorid: T. Leola, M. Heinloo, J. Olt. (registreeritud 15.10.2013)
 
Menetluses olevad leiutustaotlused:
P201600029 Juurviljapeade puhasti. Autorid: Olt, J., Arak, M., Bulgakov, V., Adamchuk, V. Prior.: 29.12.2016.
P201600030 Mugul- ja juurviljade edastamise ning sõelumise meetod ja seade. Autorid: Olt, J., Arak, M., Bulgakov, V., Adamchuk, V. Prior.: 29.12.2016
P201700037 Mugul- ja juurviljade edastamise ning sõelumise seade. Autorid: Olt, J., Arak, M., Bugakov, V., Adamchuk, V. Prior.: 25.10.2017
 

a)

b)

Joonis 1. Kivikaitseseadis reasharimikultivaatorile:
a) põllupinda kopeerivas asendis;
b) rakendunud ehk nn „murdunud“ asendis.


Joonis 2. Haagik kahele külvikule: joonisel Fig. 1 on kujutatud haagik teisaldusasendid pikivertikaaltasapinnas ning joonisel Fig. 2 tööasendis pealtvaates.

Patendidokumentidega US4938295 (A), SU1250180, US4938295, AU2834689, HU202023 kaitstud leitutis (joonis 2) sisaldab põikprussi 1 ning tugirattaga 3 varustatud kaarekujulist tala 2, mehhanismi kaarekujulise tala viimiseks töö- ja teisaldusasendisse, kusjuures mehhanism kujutab endast kahte omavahel liigendi 12 abil seotud hooba 13 ja 14, kus ühe ots on liigendiliselt kinnitatud põikprussi ja teise ots kaarekujulise tala külge ning sisaldab hüdroajamit, mis on kinnitatud põikprussi 1 külge ja seotud eesmise külviku 4 haakeseadisega 7. Kaarekujulise tala 2 külge on kinnitatud tugiratas 3 ja tagumine külvik 5.
Mustika masinviljelustehnoloogia ringdiagramm on tuudud alljärgneval joonisel 3.
Joonis 3. Mustika masinviljelustehnoloogia ringdiagramm.
 

Mustika masinviljelustehnoloogia väljatöötamiseks tuli lähteülesandena defineerida mustikataim, modelleerida mustikamari (joonis 4), määrata mustikavarre tõmbejõud ja elastsusmoodul ning marjade kinnitustugevu varre külge (vt publikatsioonide loetelu).

Valik viimastel aastatel kaitsutud leiutisi:

Joonis 4. Mustikas (a) ja selle mudel (b).
Patendiga EE05488B1 kaitstud leiutis kuulub põllumajandusliku koristustehnika valdkonda, täpsemalt marjade kogumise ja koristusmasinate hulka ning on kasutatav mustikate koristamiseks istandikes, kaasa arvatud ammendunud freesturbaväljadele rajatud istandikes. Mustikakoristi on väikeliikurmasin, mis sisaldab peamiselt ajamit koos ülekandega, parallelogrammkorjehasplit, marjasegu konveierit, marjasuunurit, marjamahutit, kopeerseadist, raami masinaelementide ja koostude toetamiseks, juhthoobasid ja veermikku. Mustikakoristi tööorganite ummistuste ja mustikataimede vigastuste vältimiseks on korjehaspel varustatud elementidega mustikavarte orienteerimiseks korjekammi ette, kusjuures korjekammi piid on taimevigastuste vältimiseks kujundatud elastsetena.
 Joonis 5. Mustikak.
 
 a)    
b)     c)     d)

Joonis 6. Marjasorteer: a) üldvaade, b) reguleeritava rulli koostisosad, c) rulli mudel, d) rulli teine võimalik tehniline lahendus.

Patentedega EE05642B1 ja EE05798B1 kaitstud leiutis kuulub põllumajandus- ja aiandustehnika valdkonda, täpsemalt marjade koristusjärgse töötlemismasinate hulka ning on kasutatav marjade, sealhulgas mustikate sorteerimiseks suuruse järgi. Marjasorteer on paikne või teisaldatav ja sisaldab vähemalt kahte trumlit (b, c) nendele paigaldatud rihmadega, mis moodustavad marjade sorteerimispinna, kusjuures reguleeritav trummel on koostatud rihmaratastest, mille vahekaugused on üheaegselt ja astmevabalt muudetavad. Patendiga EE05642B1 reguleeritav trummel (b, c) sisaldab rihmarattaid, muutuva keermesammuga juhtsoonega varustatud juhtvõlli, juhtvardaid, kusjuures juhtvarda üks ots on ühendatud rihmarattaga ja teine ots paikneb juhtvõlli juhtsoones, torukujulist juhtvõlli hülssi, mis on varustatud hülsi pikisihilise lõhikuga, mis on ettenähtud juhtvarrastele liikumise suunamiseks piki trumli telge, reguleerhooba koos käepidemega ning fikseerketast koos fiksaatoriga.
 
Patendiga EE05798B1 kaitstud rihmsorteer sisaldab reguleeritavat rihmatrumlit (d), mis on ette nähtud rihmade vahekauguse sujuvaks muutmiseks ning mis sisaldab rihmasid kandvaid rihmarattaid, rihmarataste sees paiknevat juhtvõlli ning selle ümber paiknevat torukujulist lõhikuga varustatud hülssi, rihmarattaid ja juhtvõlli ühendavaid juhtvardaid, gofreeritud katet,  jaotusketast, käepidet ja fiksaatorit. Reguleeritava rihmatrumli juhtvõll sisaldab muhvi ja muhvi südamikku, mis on omavahel ühendatud keerme abil. Juhtvõlli ümber paiknev torukujuline hülss on varustatud vähemalt kolme lõhikuga. Kuuekandilise ristlõikega reguleervõll, mis on paigutatud muhvi südamike sisse, on ühendatud käepidemega ja muhvide südamikega, et pöörata muhvide südamike ümber oma telje ning nihutada rihmarataste juhtvõlli ümber paikneva torukujulise hülsi suhtes.
           
Joonis 7. Portatiivne kohtväetusseade.

Portatiivne kohtväetusseade, mis on kaitstud kasuliku mudeli tunnistusega EE01058U1   sisaldab õlarihmadega varustatud seljas kantavat paagikujulist väetisekasti, annustamisseadist, käepidet, väetisejuha ja annustamisotsikut. Annustamistäpsuse tagamise eesmärgil on annustamisseadis kujundatud  mahtannustina, kusjuures mahtannusti käitamiseks sisaldab seade ajamit, mis on kujundatud elektriajamina ning ühendatud ajami tööd juhtiva juhtseadisega. Annustamisseadme elektriajami ülesannet täidab samm-mootor. Annustamiskoguse reguleerimise eesmärgil on mahtannusti maht kujundatud muudetavana, kusjuures mahtannusti maht on sujuvalt muudetav ning varustatud mehaanilise reguleerseadisega, mis kujutab endast kruviseadist.
                
Joonis 8. Kanepikombain.

Patendiga EE05740B1 kaitstud leiutis kuulub põllumajandusliku koristustehnika valdkonda ning on kasutatav tööstuskanepi mehhaniseeritud koristamiseks. Kanepikoristi on haakemasin, mis sisaldab raami külge kinnitatud kahte, ülemist ja alumist lõikeseadet, ülekannet lõikeseadmete käitamiseks ja reguleerseadist lõikeseadmete lõikekõrguse seadistamiseks, põikkonveierit pööriste edastamiseks ja laadimiseks kõrval olevale veokile ning mehhanismi ülemise lõikeseadme ja põikkonveieri pööramiseks töö- ja teisaldusasendisse ning alumise lõikeseadme nihutamiseks ning pööramiseks töö- ja teisaldusasendisse. Ülemine lõikeseade ja põikkonveieri mõlemad osad on kinnitatud raami külge liigendite abil ning sisaldab hüdrosilindrit põikkonveieri ülemise osa pööramiseks. Alumine lõikeseade on samuti kinnitatud raami külge liigendi abil ning sisaldab hüdrosilindrit lõikeseadme pööramiseks ning hammasmehhanismi alumise lõikeseadme nihutamiseks pikisihis.