Töötlemistehnika töörühm

Kontakt:
Timo Kikas
Tel.: +372 731 3163
e-mail: timo.kikas@emu.ee


Postiaadress:
Biomajandustehnoloogiate õppetool
Tehnikainstituut
Eesti Maaülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56 
51006 Tartu


Hetkel töötab meie töörühmas seitse inimest, kes kõik panustavad oma teadmistega töörühma igapäevastesse tegemistesse. Meie kompetentsi kuuluvad teadmised masinaehitusest, lõiketöötlemisest, masinaelementidest, CAD-CAM tehnoloogiast ja standartiseerimisest. Töörühma tegevus lähiminevikus on olnud seotud metallilõikeprotsessidega, mille käigus uuriti lõikuri (freesi, treitera) kulumist erinevate materjalide töötlemisel ja lõikeprotsessi üldise mõju küsimusi töödeldud materjali pinnale ning selle vahetule lähedusele.

Uuritud on erinevate pinnete kasutamist lõikeinstrumentide kulumise vähendamiseks ja teostatud on lõikekatseid. Meie võimekuseks on mõõta treimisel ja freesimisel tekkivaid jõudusid ning analüüsida protsessi olemust. Praegusel hetkel on töörühma uurimistööd suunatud aga eelkõige tootmise digitaliseerimisse. See hõlmab endas integreeritud lähenemist alates raalprojekteerimisest, raalvalmistamisest, töötlemistehnoloogiast ja valmistamistäpsusest. Lisaks arendatakse tegevust detailide ja mehhanismide uurimise näol röntgen-kompuutertomograafia ja materjali katsetuste abil.

Oleme võimelised teostama kiirprototüüpimist kasutades erinevaid 3D printimise seadmeid ning 3d scannimise võimalusi meie laboris.