Energeetika osakond

Postiaadress

 

Energeetika osakond

Tehnikainstituut Eesti Maaülikool

Fr. R. Kreutzwaldi 56/1 51014 Tartu

 

Department of Energy Engineering

Institute of Technology

Estonian University of Life Sciences

Fr. R. Kreutzwaldi 56/1 51014 Tartu, Estonia

 

Juhataja professor Andres Annuk

e-post andres.annuk@emu.ee

Tel (+372) 731 3322

 

 

Energeetika osakond on EMÜ tehnikainstituudi struktuuri-üksus, mille põhiülesandeks on anda energeetikaalast akadeemilist kõrgharidust ja edendada energeetikateadust.

Energeetika osakonna peamised uurimissuunad on:

  • integreeritud taastuvenergeetika lahendused - tuul, päike, biokütused ja energiasalvestuseadmed
  • energeetiliste protsesside modelleerimine
  • eletrivõrkude optimeerimine
  • energiaseadmete käit ja kasutamine
  • automaat- ja protsessorjuhtimine energeetikas