2007

11. juunil 2007.a. kaitses EMÜ tehnikainstituudi doktorant Raivo Vettik väitekirja "Computer-aided optimization of pig farming technologies and machinery use."

Töö juhendajad: prof. emer. Heino Möller, dots. Andres Annuk.