2011

 

21. juunil 2011.a. kaitses Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi doktorant Vahur Põder väitekirja " Energia tarbimise sobivus tuulegeneraatorite võimsusega. Compatibility of energy consumption with the capacity of wind generators."

Töö juhendaja: professor Andres Annuk, PhD, Eesti Maaülikool