2016

29. augustil kaitses Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi doktorant Alo Allik väitekirja "Hajaenergeetika lahenduse planeerimine lähtudes tuule- ja päikeseenergiast toodetud   elektri kohapealse otsetarbimise osakaalu suurendamisest / Design of Distributed Energetics Solution Based on the Increasing of Direct Consumption of Electricity  Generated from Wind and Solar Energy".

Töö juhendaja: professor Andres Annuk, PhD, Eesti Maaülikool
Töö oponent: dotsent Emmanuel Karapidakis, Technological Educational Institute of Crete, Greece