Tehnika ja tehnoloogia õppekava (spetsialiseerumisega energiakasutusele)

2008. a. kaitstud lõputööd


1. Alo Allik
Hooratas-energiasalvesti
Flywheel Energy Storage
Juhendaja: emeriitprof. Matti Liiske
Retsensent: dots. Andres Annuk

2. Artjom Blohhin
Alajaama maandus
Earthing System of the Substation
Juhendaja: dots. Andres Annuk
Retsensent: prof. Kuno Jürjenson

3. Karmo Kase
Võru kultuurimaja „Kannel“ elektrivarustuse rekonstruktsioon
Reconstruction of the Electrical Supply in Võru Culture House „Kannel“
Juhendaja: dots. Andres Annuk
Retsensent: dots. Eugen Kokin


4. Vladimir Kenzap
Väikeelamu elektripaigaldised
Electrical Installations of the House
Juhendaja: dots. Tõnis Peets
Retsensent: emeriitprof. Matti Liiske


5. Mihkel Kerge
Tuule- ja päikeseenergeetika Eesti sisemaal
Wind and Solar Energetic in the Estonian Inland
Juhendaja: dots. Andres Annuk
Retsensent: dots. Veli Palge


6. Jarno Kipp
AS Salvesti logistika keskuse elektriseadmestik
Electrical Equipment of the AS Salvesti Logistic Centre
Juhendaja: dots. Veli Palge
Retsensent: lektor Mart Hovi


7. Aro Kivisild
Kesklinna alajaama toitepiirkonna üleviimine 6 kV-lt 10 kV-le
Transfer of Feeding Voltage from 6 kV to 10 kV in Kesklinna Substation Area
Juhendaja: emeriitprof. Jaan Lepa
Retsensent: prof. Kuno Jürjenson


8. Taavi Kübarsepp
Büroo- ja tootmishoone elektripaigaldised
Electrical Equipment of the Office and Production House
Juhendaja: dots. Andres Annuk
Retsensent: lektor Vahur Põder


9. Kaido Lillemägi
AS Maag lihatööstuse trafoalajaama rekonstruktsioon
Reconstruction of Substation in Meat Industry Maag AS
Juhendaja: dots. Tõnis Peets
Retsensent: prof. Kuno Jürjenson


10. Anti Ljubajev
Elektrienergia salvestusseadmed
Electrical Energy Storage Devices
Juhendaja: dots. Andres Annuk
Retsensent: dots. Veli Palge


11. Märt Maileht
Laserlõikuse tehnoloogia ettevõttes TARMETEK OÜ
Laser Cutting Processing in TARMETEK OÜ
Juhendaja: lektor Toivo Leola
Retsensent: Vladimir Saar, OÜ TARMETEK konstruktor


12. Tanel Palu
Tuule energeetika Jõgeva maakonnas
Wind Energetic in the County of Jõgeva
Juhendaja: dots. Andres Annuk
Retsensent: Marek Muiste, projektijuht


13. Priit Palmiste
Sagdusmuundurite võrdlev analüüs
Comparative Analysis of Frequency Converter
Juhendaja: emeriitprof. Matti Liiske
Retsensent: dots. Tõnis Peets


14. Ergo Pärnits
Korterelamu õliküttekatlamaja
Oil Fueled Boiler-house for Apartment Building
Juhendaja: dots. Andres Annuk
Retsensent: lektor Mart Hovi


15. Vahur Sibrits
Hoone elektrivarustus
Electric Energy Supply and Distribution System for Living House
Juhendaja: dots. Eugen Kokin
Retsensent: emeriitprof. Matti Liiske


16. Rein Tamme
Elamu nõrkvoolu süsteemid
Low-power Systems for Dwelling
Juhendaja: lektor Toivo Leola
Rretsensent: Jaan Kõrtsini, firma ABB AS tootmisjuht


17. Viktor Tiiger
„AS Wõro Kommerts“ külmlao elektripaigaldis
Electric Equipment for Refrigerator Warehouse „AS Wõro Kommerts“
Juhendaja: lektor Toivo Leola
Retsensent: prof. Kuno Jürjenson


18. Lauri Valdmann
Väikeelamu alternatiivenergia varustus
Alternativeenergy Supply of the House
Juhendaja: dots. Tõnis Peets
Retsensent: dots. Andres Annuk


19. Indrek Vähi
AS Pühajärve puhkekodu torni kütte ja ventilatsiooni automaatika
Heating and Ventilation Automatic in Holiday Home Pühajärve AS
Juhendaja: lektor Toivo Leola
Retsensent: Jaak Raudsepp, AS Pühajärve puhkekodu juhatuse esimees