Tehnika ja tehnoloogia õppekava (spetsialiseerumisega energiakasutusele)

2011. a. kaitstud lõputööd

 

1. Heiki Aarelaid                Eramu juhtimine KNX baasil
                                              Control of twelling house by KNX
                                
             Juhendaja: Toivo Leola
                                              Retsensent: Raivo Kütt,  Rand ja Tuulberg projektijuht

2. Henry Aun                      Tuuleenergia kasutamine Eestis
                                              Wind energy usage in Estonia
                                 
            Juhendaja: Andres Annuk
                                              Retsensent: Tõnis Peets

3. Igor Bobkov                   Vedelgaasi käitlemine
                                              Liquefied gas handling
                                 
            Juhendaja: Toivo Leola
                                              Retsensent: Tarvo Sarapuu, AS Reola Gaas, tehnikajuht

4. Allan Brutus                   Elektrit genereeriv amortisaator
                                              Regenerative shock absorber
                                              Juhendaja: Kuno Jürjenson
                                              Retsensent: Erkki Jõgi

5. Imre Hade                      Auto programmeeritav  juhtaju – Megasquirt
                                              Programmable engine management system – Megasquirt
                                             
Juhendaja: Mart Hovi
                                              Retsensent: Toivo Leola

6. Anne Janno                   Võhu 10/0,4 kV alajaama rekonstruktsioon
                                              Reconstruction of Võhu 10/0,4 kV substation
                                
             Juhendaja: Andres Annuk
                                              Retsensent: Kuno Jürjenson

7. Lembit Joonas              Targa maja energiakasutus
                                               Energy  usage of smart house
                                  
            Juhendaja: Mart Hovi
                                              Retsensent: Andres Annuk

8. Tauno Juhanson           Aulepa tuulepargi koormuste analüüs
                                               Analysis load of Aulepa windpark
                                    
           Juhendaja: Andres Annuk
                                               Retsensent: Jaan Lepa

9. Vitali Kajander               AS EMPOWER Tartu osakonna elektripaigaldised
                                               AS EMPOWER Tartu division electrical installations
                                  
            Juhendaja: Toivo Leola
                                               Retsensent: Matti Liiske

10. Janar Kalder                Alalispinge toiteallikas
                                               DC power supply
                                  
            Juhendaja: Toivo Leola
                                               Retsensent: Eugen Kokin

11. Rain Kangro                  Tuuleenergia kasutamise võimalusi Elva linna kütteks
                                                Wind energy potential for heating needs of Elva city
                                   
            Juhendaja: Jaan Lepa
                                                Retsensent: Andres Annuk

12. Triin Kangro                  Kinnistu elektrienergia varustus
                                                Real estate affiliation to electrical Network
                                   
            Juhendaja: Kuno Jürjenson
                                                Retsensent: Toivo Leola

13. Kert Kask                       Temperatuuri mõõtmissüsteem
                                                Temperature measurement system
                                   
            Juhendaja: Veli Palge
                                                Retsensent: Mart Hovi

14. Sergei Kirillov               Moderniseeritud Savonius tüüpi tuulik
                                                Modernized wind turbine of Savonius type
                                   
            Juhendaja: Andres Annuk
                                                Retsensent: Veli Palge

15. Andres Kollo                 Prügilagaas energia allikana
                                                Landfill gas as an energy source
                                  
            Juhendaja: Erkki Jõgi
                                               Retsensent: Tõnis Peets

16. Marko Kuusik              Rapla Tallinna mnt sissesõidu valgustus
                                               The street lighting at Tallinn Avenue before the entrance to Rapla town        

                                               Juhendaja: Tõnis Peets
                                               Retsensent: Priit Pikk

17. Märt Laus                     Mõõteseade Cobra3  vahelduvvooluahelas
                                               Cobra3 in  AC Circuits
                                  
            Juhendaja: Riho Kägo, EMÜ füüsika lektor
                                               Retsensent: Eugen Kokin

18. Lauri Limbach             Energiasääst veepumpade sujuvreguleerimisel
                                               Energy saving by water pump smooth regulation
                                  
            Juhendaja: Matti Liiske
                                               Retsensent: Andres Annuk

19. Simo Lind                      Individuaalelamu termograafiline hinnang
                                               Thermographic evaluation of a private recidence
                                              
Juhendaja: Mart Hovi
                                               Retsensent: Tõnis Peets

20. Toomas Lüüs               Hoone küte tuulegeneraatoriga
                                               Heating the building by using wind generator
                                  
            Juhendaja: Andres Annuk
                                               Retsensent: Tõnis Peets

21. Teet Malberg                Päikesekollektor väikeelamu soojavee varustuses
                                               Solar collector in household hot water supply
                                  
            Juhendaja: Veli Palge
                                               Retsensent: Toivo Leola

22. Grigori Mitrjaikin         Energotehnoloogiliste protsesside efektiivsus
                                               Energy efficiency of technology processes
                                  
            Juhendaja: Andres Annuk
                                               Retsensent: Toivo Leola

23. Jüri Moltsar                  Väiketalu energiakasutus
                                                Energy usage of small farm
                                  
            Juhendaja: Jaan Lepa
                                               Retsensent: Andres Annuk

24. Karl-Martin Müür         Hooratas-energiasalvesti koostöös taastuvenergiaallikatega
                                                Flywheel - energy accumulator combined with renewable energy sources
                                    
           Juhendaja: Alo Allik, TE energeetika osakonna spetsialist
                                               Retsensent: Matti Liiske

25. Raivo Sahku                 AS TARI Projektbüroo elektripaigaldised
                                               AS Tari design bureau electrical installations
                                  
            Juhendaja: Toivo Leola
                                               Retsensent: Veli Palge

26. Siim Seedre                 Leektorukatel küttesüsteemis
                                               Flametube boiler used in te heating system
                                  
            Juhendaja: Mart Hovi
                                               Retsensent: Veli Palge

27. Aido Sirel                      Energiasäästlik väikemaja
                                               Energy saving small residental house
                                  
            Juhendaja: Tõnis Peets
                                               Retsensent: Külli Hovi

28. Georg Smolin               Tuuleparkide sotsiaalsed ja majanduslikud mõjud
                                               Social and economical effect of Wind Farms
                                  
            Juhendaja: Andres Annuk
                                               Retsensent: Kuno Jürjenson

29. Veiko Zimmermann    Väikese energiatarbega ühepereelamu
                                                Low power usage of the private residence
                                               
Juhendaja: Tõnis Peets
                                                Retsesent: Külli Hovi

30. Indrek Võpsu                Maaritsa kultuurimaja automaatne  tulekahjusignalisatsiooni süsteem
                                                Automatic fire detection and fire alarm  system of  Maaritsa cultural centre
                                   
            Juhendaja: Toivo Leola
                                                Retsensent: Külli Hovi