EK B 2012

Tehnika ja tehnoloogia õppekava (spetsialiseerumisega energiakasutusele)

2012. a. kaitstud lõputööd

 

 

1. Priit Aare

Elektrimasinate õppelabor

Electric Machinery Laboratory

Juhendaja: dotsent Tõnis Peets

Retsensent: lektor Erkki Jõgi

bakalaureusetöö võõrkeelne lühikokkuvõte

2. Margus Altement

Elektriautode akude laadimine ja nende eluiga

Lifetime and charging processes of electric cars

Juhendaja: lektor Kaupo Toom

Retsensent: emeriitprofessor Matti Liiske

bakalaureusetöö võõrkeelne lühikokkuvõte

3. Taavi Isup

Annikoru seemnekeskuse teraviljakuivati energiakasutus

Energy use of a grain drayer of Annikoru Seed Centre

Juhendaja: lektor Mart Hovi

Retsensent: lektor Maido Märss

bakalaureusetöö võõrkeelne lühikokkuvõte

4. Martin Henrikson

Tuuleenergeetika perspektiive Võrtsjärve idakaldal

The wind energy perspectives at the east shore of Võrtsjärve

Juhendaja: emer. prof. Jaan Lepa

Retsensent: dotsent Veli Palge

bakalaureusetöö võõrkeelne lühikokkuvõte

 

5. Helen Jaago

Tervise- ja spordiklubi (TSK) Arena energiatarbimise analüüs

Energy Efficiency Analysis of Health and Sportsclub Arena

Juhendaja: lektor Erkki Jõgi

Retsensent: Alo Allik, spetsialist

bakalaureusetöö võõrkeelne lühikokkuvõte

6. Margus Koger

Soojuspumba kasutamine koos tuulegeneraatoriga energiavarustuses

The use of wind generator with heat pump in power supply

Juhendaja: professor Andres Annuk

Retsensent: emeriitprofessor Matti Liiske

bakalaureusetöö võõrkeelne lühikokkuvõte

7. Argo Ladva

Ahjude termograafiline vaatlus eksperthinnangu eesmärgil

Thermographic Investigation of Ovens Aimed Giving an Expert Opinion

Juhendaja: lektor Mart Hovi

Retsensent: dotsent Veli Palge

bakalaureusetöö võõrkeelne lühikokkuvõte

8. Allan Liiva

Teraviljakuivatite energiakasutus ja kuivatusprotsessi kontrollmõõtmiste metoodika

Grain dryer energy usage and methods of drying process measuring

Juhendaja: lektor Mart Hovi

Retsensent: lektor Erkki Jõgi

bakalaureusetöö võõrkeelne lühikokkuvõte

9. Kristjan Lill

Elektrienergia kokkuhoid tänavavalgustuses pingemuundurite abil Puurmani liiklussõlme näitel

Energy saving in street lighting with lighting flow dimmer-stabilisers in example of Puurmani junction

Juhendaja: professor Andres Annuk

Retsensent: dotsent Tõnis Peets

bakalaureusetöö võõrkeelne lühikokkuvõte

 

10. Urmas Lüpsik

Keevitustrafod

Welding tranformers

Juhendaja: dotsent Tõnis Peets

Retsensent: dotsent Veli Palge

bakalaureusetöö võõrkeelne lühikokkuvõte

11. Janek Mäe

Energiasäästlik pereelamu

Energy saving residential house

Juhendaja: dotsent Tõnis Peets

Retsensent: dotsent Veli Palge

bakalaureusetöö võõrkeelne lühikokkuvõte

12. Hans Müllerson

Soojussalvesti Viljandi linna soojusenergia varustussüsteemis

Heat storaga in heat energy supply of Viljandi town

Juhendaja:  lektor Mart Hovi

Retsensent: professor Andres Annuk

bakalaureusetöö võõrkeelne lühikokkuvõte

13. Aleksander Riehakkainen

Lilli talu taastuvenergia süsteemi töö analüüs

The work analysis of renewable energy systems in Lilli ‛s farmstead

Juhendaja: dotsent Veli Palge

Retsensent: professor Andres Annuk

bakalaureusetöö võõrkeelne lühikokkuvõte

14. Eiko Selgis

6-24 kV maakaabli installatsioon ja vead

6-24 kV underground cable installation and the installation mistakes

Juhendaja: lektor Kaupo Toom

Retsensent: lektor Toivo Leola

bakalaureusetöö võõrkeelne lühikokkuvõte

 

15. Janno Siil

Marga 10/0,4 kV alajaama pingeprobleemi lahendus

Solution of Marga 10/0,4 kV substation voltage problem

Juhendaja: professor Andres Annuk

Retsensent: professor Kuno Jürjenson

bakalaureusetöö võõrkeelne lühikokkuvõte

16. Aleksandr Simonov

3- korruselise 18 korteriga elamu energiaaudit

Energy Audit of 3 Floored House with 18 Flats

Juhendaja: Nikolai Tihhonov, GCE Energy Consulting GmbH, energeetik, bakalaureus

Priit Pikk, spetsialist

Retsensent: professor Andres Annuk

bakalaureusetöö võõrkeelne lühikokkuvõte

17 . Priit Sonn

Tuuleenergeetika kasutamise võimalused Puhja alevi kütteks

The possibilities of using wind energy for heating Puhja district

Juhendaja: emeriitprofessor Jaan Lepa

Retsensent: lektor Kaupo Toom

bakalaureusetöö võõrkeelne lühikokkuvõte

18. Vladimir Šehirev

Elektriautode omadused ja kasutusvõimalused Eestis

Properties and usage possibilities of electric car in Estonia

Juhendaja: dotsent Tõnis Peets

Retsensent: professor Andres Annuk

bakalaureusetöö võõrkeelne lühikokkuvõte

19. Helari Tamm

Passiivmaja ja nullenergiamaja kasutusvõimalused Eestis

Possibilities of Passive House and Zero- Energy House in Estonia

Juhendaja: lektor Kaupo Toom

Retsensent: lektor Toivo Leola

bakalaureusetöö võõrkeelne lühikokkuvõte

20. Jaak Tuksam

Elektrienergia tootmise ja ülekandmise väliskulude hindamise metoodika alused

Basis for methodology of assessing the external costs of electricity production and transmission

Juhendaja: professor Andres Annuk

Heikki Kalle, Hendrikson & Ko, keskkonnaekspert, juhataja,  MSc (taimeökoloogia ja ökofüsioloogia).

Retsensent: lektor Toivo Leola

bakalaureusetöö võõrkeelne lühikokkuvõte

21. Jaanus Uiga    cum laude

Üleminek fossiilsetelt kütustelt puitkütusele – Elva linna keskküttevõrgu juhtumiuuring

A Transition from Fossil Fuels to Biofuels – a Case Study of Elva District Heating

Network

Juhendaja: Alo Allik, spetsialist, magister

Retsensent: lektor Külli Hovi

bakalaureusetöö võõrkeelne lühikokkuvõte