EK B 2013

Tehnika ja tehnoloogia õppekava (spetsialiseerumisega energiakasutusele)

2013. a. kaitstud lõputööd

 

1. Aleksandr Belõi
Seinale paigaldatavad gaasikatlad
Wall-mounted Gas Boilers
Juhendaja: lektor Toivo Leola
Retsensent: spetsialist Kalver Künnapuu   bakalaureusetöö võõrkeelne lühikokkuvõte

2.  Rauno Born
Energeetiliselt isemajandav elamu
Energetically Self-Sufficient Private Residence
Juhendaja: dotsent Tõnis Peets
Retsensent: nooremteadur Priit Pikk   bakalaureusetöö võõrkeelne lühikokkuvõte

3. Andres Grigor
Elva linna veetöötlusjaama pumpade energiatõhusus
The Pumping System Energy Efficiency in the Water Treatment plant of Elva Town
Juhendaja: dotsent Tõnis Peets
Retsensent: lektor Erkki Jõgi   bakalaureusetöö võõrkeelne lühikokkuvõte

4. Erki Guhse
Viljandi linna 6kV elektrivõrgu üleviimine 10 kV pingele
Transition of Power Grid of Viljandi from 6 kV to 10 kV Voltage
Juhendaja: professor Andres Annuk
Retsensent: Lauri Hiir, Elektrilevi OÜ, Lõuna juhtimiskeskus, dispetšer, MSc   bakalaureusetöö võõrkeelne lühikokkuvõte

5. Joel Heinsoo
Hoone sisekliimast sõltuvad soojusparameetrid
The Dependency of Heating Parameters to the Indoor-climate of the Building
Juhendaja: professor Andres Annuk
Retsensent: spetsialist Janar Kalder   bakalaureusetöö võõrkeelne lühikokkuvõte

6. Siim Holtsmann
Energiasäästlik väikeelamu
Energy Saving Small Residential House
Juhendaja: dotsent Tõnis Peets
Retsensent: spetsialist Jaanus Uiga   bakalaureusetöö võõrkeelne lühikokkuvõte

7. Siim Hunt
Küti-Uuetoa talu energiavarustuse parendamine
Improving the Energy Supply of Küti-Uuetoa Farm
Juhendaja: spetsialist Jaanus Uiga
Retsensent: lektor Toivo Leola   bakalaureusetöö võõrkeelne lühikokkuvõte

8. Kahro Kaldma
Tööstuslikud andmeside protokollid
Industrial Data Communication Protocols
Juhendaja: lektor Maido Märss
Retsensent: lektor Erkki Jõgi   bakalaureusetöö võõrkeelne lühikokkuvõte

9. Janno Koger
Helioelekter
Photovoltaic Solar Electricity
Juhendaja: professor Andres Annuk
Retsensent: emeriitprofessor Jaan Lepa   bakalaureusetöö võõrkeelne lühikokkuvõte

10. Kalle Koort
Elektrienergia hinna kujunemine ja hinnapaketid
Formation of the Cost of Electrical Energy and of the Electricity Price Packages
Juhendaja: emeriitprofessor Jaan Lepa
Retsensent: nooremteadur Alo Allik   bakalaureusetöö võõrkeelne lühikokkuvõte

11. Martin Koppel
Sassi talu elektrienergiatarbe optimeerimine
Optimization of the Electricity Consumption of Sassi Farm
Juhendaja: lektor Toivo Leola
Retsensent: nooremteadur Priit Pikk   bakalaureusetöö võõrkeelne lühikokkuvõte

12. Leo Laur
Polli aiandusuuringute keskuse mahlaliini energiakasutus
Energy Use of Juice Production Line at Polli Horticultural Research Centre
Juhendaja: professor Andres Annuk
Retsensent: nooremteadur Priit Pikk   bakalaureusetöö võõrkeelne lühikokkuvõte

13. Madis Leesment
Taastuvenergia lahenduste kasutamise võimalikkus mobiilsidemastidel
The Possibilities of Using Renewable Energy Installations on Telecommunication Masts
Juhendaja: nooremteadur Alo Allik
Retsensent: lektor Kaupo Toom   bakalaureusetöö võõrkeelne lühikokkuvõte

14. Heiki Lill
Tartu vangla valgustuse LED lahendus
 LED Lighting Solution of Tartu Prison
Juhendaja:  professor Andres Annuk
Retsensent: spetsialist Jaanus Uiga   bakalaureusetöö võõrkeelne lühikokkuvõte

15. Indrek Lillemäe
Aulepa tuulepark
Aulepa Wind Park
Juhendaja: dotsent Tõnis Peets
Retsensent: emeriitprofessor Jaan Lepa   bakalaureusetöö võõrkeelne lühikokkuvõte

16. Liis Luik
Maandus- ja potentsiaaliühtlustuse tüüplahenduste väljatöötamine OÜ  Elektrilevi kesk- ja madalpingevõrkude projekteerimisel
Developing of Earthing and Equipotential Bonding Type Solutions for Low and Medium Voltage Electrical Networks in OÜ Elwktrilevi Company
Juhendajad: emeriitprofessor Jaan Lepa
        Kalev Jõgi, Empower AS, tehnilise kontrolli osakonna juhataja
        Heigo Luik, Eesti Energia Võrguehituse AS, kõrgepingesektori juhataja
Retsensent: professor Andres Annuk   bakalaureusetöö võõrkeelne lühikokkuvõte

17. Erki Lukin
Päikeseenergia kasutamine soojuspumba efektiivsuse tõstmiseks
Analysis of Using Solar Energy to Increase the Efficiency of a Heat-pump System
Juhendaja: nooremteadur Priit Pikk
Retsensent: spetsialist Jaanus Uiga   bakalaureusetöö võõrkeelne lühikokkuvõte

18. Rivo Mägi
AS Anne Soojus KTJ lisajahuti õhk-glükooli soojusvaheti soojusarvutus
Thermal calculations of AS Anne Soojus CHP additional cooling unit dry-coolers
Juhendajad: lektor Mart Hovi
                   Mart Alver, insener, AS Anne Soojus
Retsensent: professor Andres Annuk   bakalaureusetöö võõrkeelne lühikokkuvõte

          
19. Mario Pedosk
Eesti tuule kiiruste sagedusjaotused
Wind speed frequency distribution in territory of Estonia
Juhendaja: professor Andres Annuk
Retsensent: dotsent Tõnis Peets   bakalaureusetöö võõrkeelne lühikokkuvõte

20. Indrek Pomerants
Sagedusjuhtimisel kaskaadajamite katsestend
Frequency Controlled Cascade Drive Test Bench
Juhendaja: lektor Maido Märss
Retsensent: lektor Erkki Jõgi   bakalaureusetöö võõrkeelne lühikokkuvõte

21. Valmar Puusepp
Katelde katsetused
Boiler Experiments
Juhendaja: lektor Mart Hovi
Retsensent: dotsent Veli Palge   bakalaureusetöö võõrkeelne lühikokkuvõte

22. Üllar Pärnat
Eramu keskküttekatel
Central Heating Boiler of Dwelling
juhendaja: dotsent Tõnis Peets
Retsensent: dotsent Veli Palge   bakalaureusetöö võõrkeelne lühikokkuvõte

23. Mart Raudsepp
Rakvere linna jaotusvõrgu optimaalsete lahutuspunktide asukoha määramine
Locating the Optimal Disconnection Points of Rakvere´s Distribution Network
Juhendaja: dotsent Eugen Kokin
Retsensent: Peeter Pokkinen, Eesti Energia juhtivspetsialist, MSc   bakalaureusetöö võõrkeelne lühikokkuvõte

24. Margus Roosik
Päikeseelektrijaama kaabelduse kao analüüs
Analysis of Cabling Losses of a Photovoltaic Installation
Juhendaja: nooremteadur Priit Pikk
Retsensent: lektor Maido Märss   bakalaureusetöö võõrkeelne lühikokkuvõte

25. Jürgen Saluäär
Elamu soojavarustuse analüüs
Analysis of Heat Supply of a Residential Building
Juhendaja: lektor Mart Hovi
Retsensent: spetsialist Jaanus Uiga   bakalaureusetöö võõrkeelne lühikokkuvõte

26. Martin Sein
Biodiisli tootmine mikrovetikatest
Biodiesel production from micro-algae
Juhendajad: professor Andres Annuk
             lektor Erkki Mäeorg
Retsensent: nooremteadur Alo Allik   bakalaureusetöö võõrkeelne lühikokkuvõte

27. Erik Toomemägi
Koduelektriseadmete energiatõhusus
Energy efficiency of electrical devices in a residential house
Juhendaja: dotsent Tõnis Peets
Retsensent: lektor Toivo Leola   bakalaureusetöö võõrkeelne lühikokkuvõte

28. Maris Veere
Elamu elektripaigaldised
Electrical Installations of a Residential House
Juhendaja: dotsent Tõnis Peets
Retsensent:professor Kuno Jürjenson   bakalaureusetöö võõrkeelne lühikokkuvõte

29. Madis Vitsut
Pärsti valla Puiatu küla Farmi alajaama rekonstruktsiooni lähteülesanne
The Terms of Reference of Reconstruction of Farmi Substation, Puiatu Village, Pärsti Parish
Juhendaja: professor Kuno Jürjenson
Retsensent: professor Andres Annuk   bakalaureusetöö võõrkeelne lühikokkuvõte