EK B 2014

Tehnika ja tehnoloogia õppekava (spetsialiseerumisega energiakasutusele)

2014. a. kaitstud lõputööd

 

1.    Jefim Birjuk

Ojamaa kaevanduse rikastusvabriku  energiakasutuse analüüs

Analysis of Energy Usage in Ojamaa Mining Enrichment Factory

Juhendaja: lektor Maido Märss

Retsensent: dotsent Tõnis Peets                                                  lõputöö lühikokkuvõte          
 

2.    Kunnar Kangro

Väikeste tuulegeneraatorite võrdlus

Comparison of Small Wind Generators

Juhendaja: professor Andres Annuk

Retsensent: nooremteadur Alo Allik                                               lõputöö lühikokkuvõte        

                               

3.    Kert Lapimaa

Lapi talu energiavarustus taastuvatest energiaallikatest

Lapi Farm´s Energy Supply by Renewable Energy Sources

Juhendaja: dotsent Tõnis Peets

Retsensent: dotsent Veli Palge                                                        lõputöö lühikokkuvõte

 

4.    Andri Lember

Sõiduki soojussalvesti  projekt

Heat Storage System Project for Vehicle

Juhendaja: lektor Mart Hovi

Retsensent: dotsent Veli Palge                                                      lõputöö lühikokkuvõte
 

5.    Sergei Malinovski

Siemens Masterdrives MC  õppevahendi rakendus elektriajamite laboris

Application of Siemens Masterdrives MC Training Unit in Electrical Drives Laboratory

Juhendaja: lektor Erkki Jõgi

Retsensent: lektor Janar Kalder                                                     lõputöö lühikokkuvõte
 

6.    Mihkel Merimaa

Energiasäästliku pereelamu energiakasutuse analüüs

Analysis of Energy Usage in Energy-efficient Residential Building

Juhendaja: dotsent Tõnis Peets

Retsensent: lektor Külli Hovi                                                            lõputöö lühikokkuvõte

 

7.     Anri Petrov

AS Toftani tootmisliini seadmete energiakasutus

Energy Consumption of AS Toftan Production Line Devices

Juhendaja: lektor Toivo Leola

Retsensent: lektor Erkki Jõgi                                                         lõputöö lühikokkuvõte                                                       

 

8.    Timo Pärle                                                                              

Elamute elektritarbimise analüüs

Electric Consumption Analysis of Residential Buildings

Juhendaja: lektor Maido Märss

Retsensent: nooremteadur Alo Allik                                              lõputöö lühikokkuvõte
 

9.    Karl Randmaa

Ventilatsiooniseadme kasuteguri määramise metoodikate võrdlus

Comparison of a Ventilation Unit Efficiency Calculation Methods

Juhendaja: nooremteadur Priit Pikk

Retsensent: lektor Vahur Põder                                                      lõputöö lühikokkuvõte
 

10.    Andrus Reier

Sagedusmuunduri ABB ACS550 rakendus elektriajamite laboris

Application of the ABB ACS550 Frequency Converter in Electrical Drives Laboratory

Juhendaja: lektor Erkki Jõgi

Retsensent: lektor Toivo Leola                                                        lõputöö lühikokkuvõte
 

11.    Jaan Reigo

Elektri-  ja sisepõlemismootoriga autode efektiivsusnäitajate võrdlev analüüs

Analysis of Effectiveness Indicators of Electrical and Combustion Engine Vehicles

Juhendaja: emeriitprofessor Matti Liiske

Retsensent: dotsent Tõnis Peets                                                    lõputöö lühikokkuvõte
 

12.    Marten Saareoks

Tööstushoone soojusvarustus puitkütustega

Industrial Building Heat Energy Supply by Wood Fuels

Juhendaja: nooremteadur Alo Allik

Retsensent: lektor Mart Hovi                                                              lõputöö lühikokkuvõte
 

13.    Andres Tanilsoo

Hinsa alajaama ja selle jaotusvõrgu rekonstruktsioon

Reconstruction of Hinsa Substation and Electricity Distribution Network

Juhendaja: professor Andres Annuk

Retsensent:  dotsent Kaupo Toom                                                   lõputöö lühikokkuvõte
 

14.    Tõnu Toome

Kõrgepingeseadmete juhtimise ja kaitse analüüs

Analysis of Control and Protection of High-voltage Electrical Devices

Juhendaja: dotsent Kaupo Toom

Retsensent: professor Kuno Jürjenson                                           lõputöö lühikokkuvõte