Tehnika ja tehnoloogia õppekava (spetsialiseerumisega energiakasutusele)

2015. a. kaitstud lõputööd


1. Anton Gerassimov
Kaupluse ventilatsioonisüsteemi automaatika analüüs
An Analysis of the Automation of Ventilation in the Store
Juhendaja: lektor Toivo Leola
Retsensent: lektor Vahur Põder
               lõputöö lühikokkuvõte

2. Karl Kürsa
Elektrienergia kauglugemise turvariskid
Security Risks of Energy Remote Metering
Juhendaja: lektor Maido Märss
Retsensent: professor Andres Annuk
                lõputöö lühikokkuvõte
3. Marten Lillemäe
Päikest järgiva vahasulatusseadme juhtimissüsteemi riistvara valik ning tarkvara
Software design and hardware selection of a solar tracking beeswax melting equipment control system
Juhendaja: nooremteadur Priit Pikk
Retsensent:lektor Janar Kalder
                lõputöö lühikokkuvõte                            
4. Sander Luuk
Tellisahju tööparameetrite analüüs Jaani talus
Operating Variables Analysis of the Stove in Jaani Farm
Juhendaja: lektor Mart Hovi
Retsensent: dotsent Veli Palge
                lõputöö lühikokkuvõte
5. Hendrik Mikk   
Annikoru Seemnekeskuse teraviljakuivati taastuvenergia lahendus päikeseelektrijaama näitel
Solar Power Plant as a Renewable Energy Solution at Annikoru Seed Center's Grain Dryer
Juhendaja: lektor Maido Märss
Retsensent: nooremteadur Priit Pikk
                lõputöö lühikokkuvõte
6. Rando Mitt
Päikest järgiva vahasulatusseadme konstruktsiooni valik ja ehitus
Construction of a solar tracking beeswax melting equipment
Juhendaja: nooremteadur Priit Pikk
Retsensent: lektor Toivo Leola
                lõputöö lühikokkuvõte
7. Andres Neumann
SIEMENS Masterdrives MC programmeerimisvõimalused ja õppeotstarbelised rakendused
Programming Methods and Applications of Siemens Masterdrives MC
Juhendaja:    lektor Erkki Jõgi
Retsensent:   lektor Janar Kalder
                lõputöö lühikokkuvõte

8. Anton Osis
Hoonete valgustuse juhtimise automaatikasüsteemide võrdlus
The Comparison of Lighting Control Automation Systems of Buildings
Juhendaja: lektor Toivo Leola
Retsensent: professor Kuno Jürjenson
                lõputöö lühikokkuvõte
9. Karl Martin Põldsam
Taastuvenergia lahendusel põhinev tarbevee soojendamise juhtseade
Renewable energy based domestic hot water heater controller
Juhendaja: lektor Maido Märss
Retsensent: professor Andres Annuk
                lõputöö lühikokkuvõte
10. Timoteos Reimers
Põhikütteseadmet tunnussuuruste leidmine ja sobivuse analüüs
Determination of Technical Parameters and Analysis of Suitability of Heating Sources
Juhendaja: lektor Mart Hovi
Retsensent: Kristjan Müül, Kymdata OY, arendusosakonna spetsialist, MSc
                lõputöö lühikokkuvõte
11. Marko Reismann
EMÜ Tehnikamaja elektripaigaldise käidukava
Operation Plan of Electrical Installation in Tehnikamaja of Estonian University of Life Sciences
Juhendaja: lektor Toivo Leola
Retsensent: dotsent Kaupo Toom
                lõputöö lühikokkuvõte
12. Ivo Rohula
Hoone tarbevee soojendamine taastuvenergiaallikatest
Heating of hot tap water in building from renewable sources
Juhendaja: professor Andres Annuk
Retsensent: nooremteadur Alo Allik
                lõputöö lühikokkuvõte
13. Kaspar Roon
Väiketuulik linnakeskkonnas
Small wind turbine in urban environment
Juhendaja: nooremteadur Alo Allik
Retsensent: professor Andres Annuk
                lõputöö lühikokkuvõte
14. Henri Tamm
Pereelamu energiakasutuse analüüs
Analysis of energy usage in residential building
Juhendaja:    dotsent Tõnis Peets
Retsensent:    lektor Erkki Jõgi
                lõputöö lühikokkuvõte
15. Kadi Tiganik
Reaalaja tariifid elektrienergia hajatootmisel
Real-time Tariffs in Distributed Generation of Electricity
Juhendaja: lektor Maido Märss
Retsensent: lektor Erkki Jõgi
                lõputöö lühikokkuvõte
16. Tarmo Tiits
Fotoelektrilise-soojuskollektori kavandamine ja ehitus
Design and Construction of a Photovoltaic-Thermal Collector
Juhendaja: nooremteadur Priit Pikk
Retsensent: lektor Toivo Leola
                lõputöö lühikokuvõte