Tehnika ja tehnoloogia õppekava (spetsialiseerumisega energiakasutusele)

2016. a. kaitstud lõputööd


1.    Martin Anier
Eesti tingimustele sobivaimad väiketuulikud
Most Suitable Small Wind Turbines for Estonian Conditions
Juhendajad:    professor Andres Annuk
Retsensent:    nooremteadur Alo Allik
        lõputöö lühikokkuvõte
2.    Mart Aru
Pilukolde töö ja suitsugaasi analüüs
Umwelt-Plus Fireplace and Fire Gas
Juhendajad:    lektor Mart Hovi
                             lektor Külli Hovi
Retsensent:     professor Andres Annuk
        lõputöö lühikokkuvõte

3.    Allar Elstrok
Pereelemu energiakasutuse analüüs
Analysis of Energy Usage in Residential Building
Juhendaja:    dotsent Tõnis Peets    
Retsensent:    lektor Erkki Jõgi
    lõputöö lühikokkuvõte
4.    Oliver Hellaste
Vaba tarkvaraliste SCADA-programmide võrdlus
Comparison of Free Software SCADA Programs
Juhendaja:    lektor Erkki Jõgi
Retsensent:     lektor Maido Märss
        lõputöö lühikokkuvõte
5.    Veiko Ilumäe
Saku Õlletehas AS jahutusmahutite soojusbilanss
Heat Balance of Vessels in Saku Brewery
Juhendaja:    professor Andres Annuk
Retsensent:    dotsent Veli Palge
        lõputöö lühikokkuvõte
6.    Tauri Juhanson
Jüri talu energiavarustus taastuvatest energiaallikatest – võimaluste analüüs
Jüri Farm’s Energy Supply by Renewable Energy Sources – Analysis of Options
Juhendaja:    dotsent Tõnis Peets
Retsensent:     lektor Erkki Jõgi
        lõputöö lühikokkuvõte
7.    Kristo Kaasik
Kondensaatkatla töö uurimine
Study of Operation of Condensing Boiler
Juhendajad:    lektor Mart Hovi
                           lektor Külli Hovi
Retsensent:    dotsent Veli Palge
        lõputöö lühikokkuvõte
8.    Raul Loog
Eesti Maaülikooli Tehnikamaja soojussõlme automaatikasüsteemi juhtimissignaalide analüüs
The Analysis of Automatic System Control Signals in Heat Distribution Unit in Building of Technology in Estonian University of Life Sciences
Juhendajad:    lektor Mart Hovi
                            lektor Külli Hovi
Retsensent:    dotsent Veli Palge
        lõputöö lühikokkuvõte
9.    Ekaterina Lummo
Eesti tuule kiiruste perioodilisuse analüüs
Analysis of Periodic Variations about Wind Speed in Estonia
Juhendaja:    professor Andres Annuk
Retsensent:    lektor Janar Kalder
        lõputöö lühikokkuvõte
10.    Alexey Makarov
AS HANZA Mechanics Tartu käidukorraldus ja valgustuse analüüs
AS HANZA Mechanics Tartu Electrical Installation Operation Management and Lighting Analysis
Juhendaja:    professor Andres Annuk
Retsensent:    lektor Maido Märss
        lõputöö lühikokkuvõte

11.    Tauno Meier
AS Nõo Lihatööstuse jahutusseadmete heitsoojuse kasutamine
Waste Heat Usage from Air Conditioning Units in AS Nõo Lihatööstus
Juhendaja:  professor Andres Annuk
Retsensent:    lektor Erkki Jõgi
    lõputöö lühikokkuvõte
12.    Riivo Mets cum laude
Pneumaatiline testseade lekke tuvastamiseks Falling Number 1000 jahutuskaanes
Pneumatic Test Device for Identifying Leakage in Falling Number 1000 Cooling Lid
Juhendaja:    lektor Toivo Leola
Retsensent:    lektor Janar Kalder
        lõputöö lühikokkuvõtte
13.    Indrek Metsamärt
Ühepereelamu maasoojuspumba küttesüsteemi töö analüüs
Analysis of Geothermal Heat Pump Performance in Heating System of Family House
Juhendaja:    dotsent Eugen Kokin
Retsensent:    lektor Janar Kalder
        lõputöö lühikokkuvõte
14.    Mihkel Mölter
Peedi taluelamu liginullenergiahooneks muutmise võimalused, sõnastus muutus, kinnitatud teemal liginullenergia hooneks lahku kirjutatud
Options for Peedi Farm Living House Nearly Zero-Energy Solutions
Juhendaja:    dotsent Veli Palge
Retsensent:    dotsent Eugen Kokin
        lõputöö lühikokkuvõte
15.    Jane Müller
Nutitehnika majapidamistes ning selle mõju elektritarbimise ühtlustamisele
 Smart Appliances and Their Effect on Shifting Households´ Electricity Demand
Juhendaja:    lektor Maido Märss
Retsensent:    professor Andres Annuk
        lõputöö lühikokkuvõte    
16.    Maarja Pitsi
SolaRoad tehnoloogia rakendamis teostatavuse uuring Eesti tingimustes
Feasibility Study of SolaRoad Technology Implementation in Estonian Conditions
Juhendaja:    nooremteadur Priit Pikk
Retsensent:    professor Andres Annuk
        lõputöö lühikokkuvõte
17.    Kristjan Rosenberg
Briketimasina energiabilanss
Energy Balance of the Briquetting Machine
Juhendajad:    lektor Mart Hovi
                             lektor Külli Hovi
Retsensent:    nooremteadur Alo Allik
        lõputöö lühikokkuvõte
18.    Jürgo Ränk
Käopesa pereelamute tarkmaja lahendus ja elektrisüsteem
Smart House Solutions and Electrical System of Käopesa Family Houses
Juhendaja:    professor Andres Annuk
Retsensent:    lektor Mart Hovi
        lõputöö lühikokkuvõte
19.    Valmar Saarepuu
Keskpingekaabli otsa- ja jätkumuhvide rikete põhjuste analüüs
Analysis of Middle Voltage Cable End and Follow-up Couplings Breakdown Reasons
Juhendajad:    dotsent Kaupo Toom
                              Ago Niidumaa, Elektrilevi OÜ, vanemspetsialist
Retsensent:    lektor Toivo Leola
        lõputöö lühikokkuvõte

20.    Erko Seli
Valvesüsteemi konponendid FoxSec FS9000 näitel
Alarm Systems Components on the Example of FoxSec FS9000
Juhendaja: lektor Toivo Leola
Retsensent: lektor Janar Kalder
    lõputöö lühikokkuvõte
21.    Janne Sokk
Kaugloetavate arvestite andmekogumine G3 andmekontsentraatoriga
Data Collection of Smart Meters with G3 Data Concentrator
Juhendaja:    dotsent Kaupo Toom
Retsensent:     professor Andres Annuk
        lõputöö lühikokkuvõte
22.    Maido Vellamäe
Eramu päikeseküttega ORC mikrotootmisseade
Solar Heated Micro ORC Unit for Residential Building
Juhendajad:    professor Andres Annuk
                               nooremteadur Alo Allik
Retsensent:    dotsent Tõnis Peets
        lõputöö lühikokkuvõte