Tehnika ja tehnoloogia õppekava (spetsialiseerumisega energiakasutusele)

2017. a. kaitstud lõputööd

 

1.    Mihkel Aavik
Meevurri automatiseerimine
Honey Extractor Automatization
Juhendaja:    lektor Hardi Hõimoja
Retsensent:    lektor Toivo Leola
2.    Regina Feldman
Päikeseenergia kasutamine väikeelamu näitel
Solar Energy Applications for Small Dwelling
Juhendajad:    nooremteadur Erkki Jõgi, külalisõppejõud Veli Palge
Retsensent:    lektor Maido Märss
3.    Ronald Kändla
Nelja vabadusastmega arvjuhtimisega freespingi projekt
Computer-Controlled Milling Machine with Four Degrees of Freedom on Linear Axis
Juhendaja:    nooremteadur Erkki Jõgi
Retsensent:    lektor Toivo Leola
4.    Germo Matt
Madalpinge liitumiskilpide paigaldusviiside võrdlus
Low Voltage Board Installation Comparison
Juhendaja:    dotsent Kaupo Toom
Retsensent:    professor Andres Annuk
5.    Georg Muda
Koldematerjalide soojustehniline uuring
Heat Technical Study of Fireplace Materials
Juhendajad:    lektor Külli Hovi, lektor Mart Hovi
Retsensent:    külalisõppejõud Veli Palge
6.    Siim Muiste
Elektervalgustuse ja -kiirituse labori moderniseerimine
Modernization of Electrical Lighting and Irradiation Laboratory

Juhendaja:    dotsent Kaupo Toom
Retsensent:    lektor Maido Märss
7.    Robin Mooses Mõttus
Eesti Maaülikooli Mõisamaja soojustehniline analüüs
Estonian University of Life Sciences Manor Building Thermal Analysis
Juhendajad:    lektor Külli Hovi, lektor Mart Hovi
Retsensent:    dotsent Tõnis Peets
8.    Kristjan Mägi
Renoveeritud kortermaja sisekliima näitajate uuring
Study of the Renovated Apartment Building Indoor Climate Indicators
Juhendaja:    lektor Hardi Hõimoja
Retsensent:    dotsent Tõnis Peets
9.    Mari Neissaar
Kõrgsagedusliku pooli elektromagnetvälja uurimine
Study of High-Frequency Coil Electromagnetic Fields
Juhendaja:    lektor Riho Kägo
Retsensent:    nooremteadur Erkki Jõgi
10.    Norman Onno
Elamu elektripaigaldise projekt
 Electrical Installation Project of Residential Building
Juhendaja:    lektor Toivo Leola
Retsensent:    lektor Hardi Hõimoja
11.     Heino Pihlap cum laude
Li-Ion akude mahutavuse mõõtmise kaudsed meetodid
Indirect Methods of Measuring the Capacity of Li-Ion Batteries
Juhendajad:    lektor Külli Hovi, lektor Mart Hovi
Retsensent:    lektor Maido Märss
12.    Martin Plaado
Koduautomaatika lahenduste võrdlus
Comparison of Home Automatics
Juhendaja:    lektor Maido Märss
Retsensent:    lektor Janar Kalder
13.    Evelin Prüüs
Eeriku alajaama piirkonna elektrivarustuse rekonstruktsioon
Reconstruction of Electrical Power Supply in Eeriku Substation Area
Juhendaja:    dotsent Eugen Kokin
Retsensent:    dotsent Kaupo Toom
14.    Urmas Raudsepp
Saepuru ärastussüsteemi energiakao vähendamine
Reducing of Energy Losses of Saw Dust Removal System
Juhendajad:    professor Andres Annuk, Vahur Põder, AS Tari, KVVK grupi juht
Retsensent:    külalisõppejõud Veli Palge
15.    Vladimir Rjurikov
Päikeseenergiaga käitatav elektriajam kompostisegistile väikemajapidamises
Solar-Powered Electric Drive for Compost Tumbler in a Small Household
Juhendaja:    lektor Hardi Hõimoja
Retsensent:    lektor Toivo Leola
16.    Mihkel Salem
Elamu autonoomne elektrivarustussüsteem
Autonomous Electricity Supply System for Dwelling House
Juhendaja:    professor Andres Annuk
Retsensent:    teadur Alo Allik
17.    Kadri Siht
Eestis kasutatavate paigalduskaablite võrdlus
Comparison of Installation Cables Available in Estonia
Juhendaja:    nooremteadur Erkki Jõgi
Retsensent:    dotsent Kaupo Toom