EK B2019

Tehnika ja tehnoloogia õppekava (spetsialiseerumisega energiakasutusele) 2019. a. kaitstud lõputööd

 

1. Timmo Antso
Suvila autonoomne energiavarustuse lahendus PV paneelidega
Autonomous Energy Supply Solution by PV Panels of Summerhouse
Juhendaja: professor Andres Annuk
Retsensent: Avo Kompus, Inseneribüroo Telora OÜ, elektriinsener/projektijuht
2. Tõnu Heinmets
Elektrienergia salvestustehnoloogiate hetkeseis
The Current State of Electrical Energy Storage Technologies
Juhendaja: professor Andres Annuk
Retsensent: külalisõppejõud Veli Palge
3. Erik Jõe
Taastuvenergia kasutuse analüüs Eestis
Renewable energy usage analysis in Estonia
Juhendaja: professor Andres Annuk
Retsensent: külalisõppejõud Tõnis Peets
4. Andres Kaljuste
Autonoomne katkematu energiavarustus väikeelamule
Off-grid uninterrupted energy supply for residential house
Juhendaja: professor Andres Annuk
Retsensent: dotsent Toivo Kabanen
5. Veiko Kruusenvald
Kaugküttega kortermajade soojusjaotussüsteemid
Heat Distribution Systems of Apartment Buildings with District Heating
Juhendaja: professor Andres Annuk
Retsensent: lektor Mart Hovi
6. Kristjan Loite
PV paneelide ja akupanga süsteemi tasuvusanalüüs eramule
Cost-Benefit Analysis of PV Panels and Battery Bank System for a Single Family  House
Juhendaja: Heiki Lill, Tehnikakolledži õppekava juht
Retsensent: teadur Alo Allik
7. Kaarel Paurson
Plastmasside eelkuivatamise energiatõhusus
Energy Efficiency of Plastics Pre-drying
Juhendaja: lektor Toivo Leola
Retsensent: professor Andres Annuk
8. Sven Petratškov
Eesti saarte vaheline liiklus akutoitel parvlaevadega
Battery Feed Vessel Traffic Between Estonian Islands
Juhendaja: teadur Alo Allik
Retsensent: professor Andres Annuk
9. Ardi Puis
Madalpinge jaotusvõrgu mõõtesüsteemide võrdlus
Comparison of Measuring Systems in Low Voltage Network
Juhendaja: professor Andres Annuk
Retsensent: lektor Toivo Leola
10. Mihkel Ustav
Eramaja elektrienergia kasutuse analüüs
Analysis of the use of electricity in a private house
Juhendaja: teadur Alo Allik
Retsensent: külalsiõppejõud Tõnis Peets