Energiakasutuse magistriõppekava

2007. a. kaitstud lõputööd

 

Tatjana Borševitskaja         Puhja piirkonna 15 kV elektrivõrgu kaod
                                                  Electricel Losses of 15 kV Energy Supply Network in Puhja Region
                                                 
Juhendaja: prof. Kuno Jürjenson
                                                  Resensent: Avo Mängel, Eesti Energia, elektriinsener
                                                                                                                                     Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte
 

Rando Kasuk                         Väikeelamu energeetika
                                                  Energy Supply of the House
          
                                       Juhendaja: dots. Tõnis Peets
                                                  Retsensent: emeriitprof. Matti Liiske
                                                                                                                                     Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte


Kaimar Korits                       Talu energeetika
                                                 Farm Energy Application
                                                 Juhendaja: prof. Kuno Jürjenson
                                                 Retsensent: Madis Pennar, tehnikainstituudi doktorant
                                                                                                                                     Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte

 

Tauno Lehtveer                   OÜ Jaotusvõrgu Tartu piirkonna kesk- ja madalpingevõrkude töö- ja
                                                 varustuskindluse analüüsAnalyses Supply and Work Realibility of Middle and 
                                                Low  Voltage Distribution Networks in Tartu Region

                                                Juhendaja: prof. Kuno Jürjenson
                                                Retsensent: emeriitprof. Jaan Lepa
                                                                                                                                     Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte
 

Ahti Mölder                           Liinikaitselülitite uurimine
cum laude                             The Research of Power-Supply Lines Circuit Breakers
                                                Juhendaja: dots. Tõnis Peets
                                                Retsensent: dots. Andres Annuk
                                                                                                                                   Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte
 

Raimo Räim                        Elektrimaterjalide õppelabor
                                                Laboratory of Electrical Materials
      
                                        Juhendaja: dots. Tõnis Peets
                                               Retsensent: lektor Vahur Põder
                                                                                                                                   Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte 

Jaak Tulp                          Eramu energeetika
                                            Energy Supply of the Private House
                                            Juhendaja: emeriitprof. Matti Liiske
                                            Retsensent: lektor Vahur Põder
                                                                                                                                Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte


Hendrik Vissel                 Protsessori 8052 baasil temperatuuriregulaatori konstrueerimine ja katsetamine
    cum laude                     Design and Investigation of 8052 Based Temperature Controller 
                                            
Juhendaja: dots. Veli Palge
                                            Retsensent: Madis Pennar, tehnikainstituudi doktorant
                                                                                                                                 Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte