Energiakasutuse magistriõppekava

2008. a. kaitstud lõputööd

 

Aleksandra Aleksejeva        Balti regiooni riikide energia süsteemid
                                                   Power Systems of Baltic Region Countries
                                                   
Juhendaja: dots. Eugen Kokin
                                                   Resensent: emeriitprof. Jaan Lepa
                                                                                                                                    Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte

Jüri Frorip                                Biodiisli tootmise võimalused Eestis
cum laude                                Biodiesel Fuel Production Possibilities in Estonia
                                                   Juhendaja: dots. Eugen Kokin
                                                   Retsensent: Madis Pennar, energeetika osakonna doktorant
                                                                                                                                    Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte

Lauri Hiir                                  Elamu elektripaigaldised
                                                   Electrical Installations of the House
                                                   Juhendaja: dots. Tõnis Peets
                                                   Retsensent: emeriitprof. Matti Liiske
                                                                                                                                    Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte

Jaanus Kaldoja                      Aseri tuulepark
                                                   Wind Park of Aseri
                                                   Juhendaja: dots. Andres Annuk
                                                   Retsensent: emeriitprof. Jaan Lepa
                                                                                                                                    Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte

Marko Kool                              Palgimäe alajaama rekonstruktsioon
                                                   Reconstruction of Palgimäe Substation
                                                   Juhendaja: prof. Kuno Jürjenson
                                                   Retsensent: dots. Andres Annuk
                                                                                                                                    Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte

Karel Lepik                              Soojuspumpade võrdlev analüüs
                                                   Drawing a Parallel Analyzis of Heat Pumps
                                                   Juhendaja: dots. Tõnis Peets
                                                   Retsensent: emeriitprof. Matti Liiske
                                                                                                                                    Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte

Kaupo Maaten                        Eesti elektrienergeetika 2008
                                                   Electrical Energetics in Estonia 2008
                                                   Juhendaja: emeriitprof. Jaan Lepa
                                                   Retsensent: dots. Andres Annuk
                                                                                                                                    Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte

Raido Nikonorov                    Hüdroenergeetika Eestis aastal 2008
                                                   Hydroenergetics in Estonia 2008
                                                   Juhendaja: emeriitprof. Jaan Lepa
                                                   Retsensent: dots. Tõnis Peets
                                                                                                                                    Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte

Eduard Okunev                      Geotermaalse energia kasutamise võimalused
                                                   Geothermal Energy Application Possibilities
                                                   Juhendaja: dots. Eugen Kokin
                                                   Retsensent: prof. Matti Liiske
                                                                                                                                    Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte

Kaider Parv                             Tuulte energeetilise saagise hindamine
                                                   Estimating of Wind Energetic Yield
                                                   Juhendaja dots. Andres Annuk
                                                   Retsensent: dots. Veli Palge
                                                                                                                                    Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte

Jaanus Petri                           Mustvee linna Raudtee alajaama rekonstruktsioon
                                                   Reconstruction of Raudtee Substation in Mustvee
                                                   Juhendaja: prof. Kuno Jürjenson
                                                   Retsensent: emeriitprof. Jaan Lepa
                                                                                                                                    Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte

Steven Pärk                            Eesti tuuleenergeetika 2008
                                                   Wind Energetics in Estonia 2008
                                                   Juhendaja: emeriitprof. Jaan Lepa
                                                   Retsensent: dots. Andres Annuk
                                                                                                                                    Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte

Kaupo Toom                            Väikeelamu energeetika
                                                   Energy Supply of the House
                                                   Juhendaja: dots. Tõnis Peets
                                                   Retsensent: lektor Vahur Põder
                                                                                                                                   Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte

Mati Tühis                                Bioetanooli tootmistehnoloogia tselluloossest materjalist
                                                   Production Technique of Bioethanol from Cellulose
                                                   Juhendaja: dots. Andres Annuk
                                                   Retsensent: dots. Tõnis Peets
                                                                                                                                    Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte

Kristjan Veidenberg              Büroohoone elektripaigaldise tööprojekt
                                                   Work Project of Office Building Electrical Equipment
                                                   Juhendaja: dots. Veli Palge
                                                   Retsensent lektor Vahur Põder
                                                                                                                                    Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte

Ivan Vikman                            Tuuleenergeetika kasutamisvõimalusi Eesti sisemaal
                                                   Wind Energetic Potentiality in Estonian Inland
                                                   Juhendaja: dots. Andres Annuk
                                                   Retsensent: dots. Veli Palge
                                                                                                                                    Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte

Tehnikainstituudi ja Tartu Tehnikakolledži tähtsündmused

 Muu:
Please leave empty: