Energiakasutuse magistriõppekava

2008. a. kaitstud lõputööd

 

1. Aleksandra Aleksejeva
Balti regiooni riikide energia süsteemid
Power Systems of Baltic Region Countries
 
Juhendaja: dots. Eugen Kokin
Resensent: emeriitprof. Jaan Lepa
Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte
2. Jüri Frorip, cum laude
Biodiisli tootmise võimalused Eestis
Biodiesel Fuel Production Possibilities in Estonia
Juhendaja: dots. Eugen Kokin
Retsensent: Madis Pennar, energeetika osakonna doktorant
Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte
3. Lauri Hiir  
Elamu elektripaigaldised
Electrical Installations of the House
Juhendaja: dots. Tõnis Peets
Retsensent: emeriitprof. Matti Liiske
 Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte
4. Jaanus Kaldoja
Aseri tuulepark
Wind Park of Aseri
Juhendaja: dots. Andres Annuk
Retsensent: emeriitprof. Jaan Lepa
Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte
5. Marko Kool 
Palgimäe alajaama rekonstruktsioon
Reconstruction of Palgimäe Substation
Juhendaja: prof. Kuno Jürjenson
Retsensent: dots. Andres Annuk
Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte
6. Karel Lepik 
Soojuspumpade võrdlev analüüs
Drawing a Parallel Analyzis of Heat Pumps
Juhendaja: dots. Tõnis Peets
Retsensent: emeriitprof. Matti Liiske
Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte
7. Kaupo Maaten 
Eesti elektrienergeetika 2008
Electrical Energetics in Estonia 2008
Juhendaja: emeriitprof. Jaan Lepa
Retsensent: dots. Andres Annuk
Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte
8. Raido Nikonorov
Hüdroenergeetika Eestis aastal 2008
Hydroenergetics in Estonia 2008
Juhendaja: emeriitprof. Jaan Lepa
Retsensent: dots. Tõnis Peets
 Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte
9. Eduard Okunev
Geotermaalse energia kasutamise võimalused
Geothermal Energy Application Possibilities
 Juhendaja: dots. Eugen Kokin
 Retsensent: prof. Matti Liiske
 Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte
10. Kaider Parv                            
Tuulte energeetilise saagise hindamine
Estimating of Wind Energetic Yield
Juhendaja dots. Andres Annuk
Retsensent: dots. Veli Palge
Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte
11. Jaanus Petri 
Mustvee linna Raudtee alajaama rekonstruktsioon
Reconstruction of Raudtee Substation in Mustvee
Juhendaja: prof. Kuno Jürjenson
Retsensent: emeriitprof. Jaan Lepa
Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte
12. Steven Pärk                           
Eesti tuuleenergeetika 2008
Wind Energetics in Estonia 2008
Juhendaja: emeriitprof. Jaan Lepa
Retsensent: dots. Andres Annuk
Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte
13. Kaupo Toom                           
Väikeelamu energeetika
Energy Supply of the House
Juhendaja: dots. Tõnis Peets
Retsensent: lektor Vahur Põder
Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte
14. Mati Tühis                               
Bioetanooli tootmistehnoloogia tselluloossest materjalist
Production Technique of Bioethanol from Cellulose
Juhendaja: dots. Andres Annuk
Retsensent: dots. Tõnis Peets
 Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte
15. Kristjan Veidenberg             
Büroohoone elektripaigaldise tööprojekt
Work Project of Office Building Electrical Equipment
Juhendaja: dots. Veli Palge
Retsensent lektor Vahur Põder
Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte
16. Ivan Vikman                           
Tuuleenergeetika kasutamisvõimalusi Eesti sisemaal
Wind Energetic Potentiality in Estonian Inland
Juhendaja: dots. Andres Annuk
Retsensent: dots. Veli Palge
Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte