Energiakasutuse magistriõppekava

2009. a. kaitstud lõputööd

 

 Kalle Kaasa               Seadmekomplekt maasiseste madalsageduslike võnkumiste levi mõõtmiseks
  cum laude                 Measurement System for Low Frequency Oscillations Propagation in the Ground
                                      Juhendaja: dots. Eugen Kokin
                                       Retsensent: dots. Andres Annuk
                                                                                                                                     Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte

Renee Kuusler          Elektrisüsteemi avariiautomaatika
                                      Emergency Automation of Electrical Systems
                                      Juhendaja: prof. Kuno Jürjenson
                                      Retsensent: lektor Toivo Leola
                                                                                                                                    Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte

 Jan Lukki-Lukin       Eesti elektrisüsteemi talitluse taastamine täieliku kustumise korral
      cum laude             Restoration of Estoninan Power System after Black Out
                                     Juhendaja: prof. Kuno Jürjenson
                                     Retsensent: emeriitprof. Jaan Lepa
                                                                                                                                    Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte

 Alo Paabusk             Kallaste käidupiirkonna elektrivõrgu kadude analüüs
    cum laude              The Analysis of Electrical Losses in Electricity Supply Network of Kallaste
                                     Juhendaja: lektor Toivo Leola
                                     Retsensent: Peeter Säälik, OÜ jaotusvõrk juhtiv spetsialist
                                                                                                                                    Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte

 Märt Piirsalu            Püsniku alajaamapiirkonna elektrivarustuse rekonstruktsioon
                                     Electrical Energy Distribution Network Reconstruction for Püsniku Substation Region
                                     Juhendaja: dots. Eugen Kokin
                                     Retsensent: dots. Andres Annuk
                                                                                                                                    Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte

 Peeter Pokkinen     Tehnikainstituudi põhiõppehoone tehnosüsteemid
                                     HVAC Systems of Institute of Technology
                                     Juhendaja: lektor Vahur Põder
                                     Retsensent: emeriitprof. Matti Liiske
                                                                                                                                    Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte

 Roland Põld              Elektriturg Eesti Vabariigis
                                     Electricity Market in Estonian Republic
                                     Juhendaja: prof. Kuno Jürjenson
                                     Retsensent: emeriitprof. Jaan Lepa
                                                                                                                                    Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte

 Arno Raadom           Biogaasi kasutus koostootmisjaamas
                                      Biogas Usage in CHP Station
                                     Juhendaja: dots. Andres Annuk
                                      Retsensent: lektor Mart Hovi
                                                                                                                                    Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte

 Rasmus Reis            Väikeelamu energeetika
                                      Energy Supply of a Small Residential House
                                      Juhendaja: dots. Tõnis Peets
                                      Retsensent: lektor Mart Hovi
                                                                                                                                    Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte

 Eduard Semjonov    Tuulepargi projekt
                                      Wind Farm Project
                                      Juhendaja dots. Andres Annuk
                                      Retsensent: emeriitprof. Jaan Lepa
                                                                                                                                    Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte

Erich Tohvre              Alternatiivenergeetika õppelabor
  cum laude                Educational Laboratory of Alternative Energetics
                                      Juhendajad: Fred Valk, TÜ doktorant
                                      Tõnu Leemet, TE doktorant (kaasjuhendaja)
                                     Retsensent: dots. Andres Annuk
                                                                                                                                    Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte

 Vaiko Vinnal             Kesk- ja madalpinge elektriprojekt
                                     Electrical Project for Medium and Low Voltage Solutions
                                     Juhendaja: dots Eugen Kokin
                                     Retsensent: dots. Andres Annuk
                                                                                                                                    Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte