Energiakasutuse magistriõppekava

2011. a. kaitstud lõputööd

 

1. Kaido Jaanus                    Päikesekollektori asendi juhtimine ja andmehõive
      cum laude                         Position control and data acquisition of solar collector
                                            
     Juhendaja: Veli Palge
                                                  Retsensent: Eugen Kokin
                                                                                                                                      Magistritöö võõrkeelne kokkuvõte

2. Rando Kalaus                    Automatiseeritud juhtmevaba valvetulevahend
                                                  Automated wireless outpost
                                                 
Juhendaja: Eugen Kokin
                                                  Retsensent: Erkki Jõgi

                                                                                                                                      Magistritöö võõrkeelne kokkuvõte

3. Urmas Kana                      Elamu soojusvarustuse rekonstruktsioon
      cum laude                         Reconstruction of residential heat supply
                                     
            Juhendaja: Veli Palge
                                                  Retsensent:  Mart Hovi

                                                                                                                                      Magistritöö võõrkeelne kokkuvõte

4. Mihkel Kerge                    OÜ Neveri administratiivhoone soojusenergeetika
                                                 Heating energy supply of OÜ Neveri administrative building
                                                 Juhendaja: Veli Palge
                                                 Retsensent: Andres Annuk

                                                                                                                                      Magistritöö võõrkeelne kokkuvõte

5. Jarno Kipp                         Linnu alajaamapiirkonna elektrivarustuse rekonstruktsioon
                                                  Reconstruction of electrical power supply in Linnu substation area
                                     
            Juhendaja: Eugen Kokin
                                                  Retsensent: Andres Annuk

                                                                                                                                       Magistritöö võõrkeelne kokkuvõte

6. Aro Kivisild                        Voika alajaama piirkonna elektrivarustuse rekonstruktsioon
                                                 Electrical energy distribution network  reconstruction for Voika substation region
                                    
            Juhendaja: Eugen Kokin
                                                 Retsensent: Kaupo Toom

                                                                                                                                      Magistritöö võõrkeelne kokkuvõte

7. Raiko Leosk                     Võru linna kahepoolse toitega 10 kV liinide lahutuskohtade optimeerimine
                                                Võru city 10 kV  duplicated supply  power lines disconnection optimization
                                    
            Juhendaja: Kuno Jürjenson
                                                 Retsensent: Jaan Lepa

                                                                                                                                      Magistritöö võõrkeelne kokkuvõte

8. Imre Liivago                      Maagaasi alternatiivid soojusenergia allikana Värska Sanatooriumis
                                                 Natural gas alternatives as a heat energy source at Värska Health Resort
                                                 
Juhendaja: Mart Hovi
                                                 Retsensent: Andres Annuk

                                                                                                                                     Magistritöö võõrkeelne kokkuvõte

9. Ando Ling                          Tuuleenergia tootmise võimalused Kesk-Eesti idarajoonides
                                                 Wind energy production possibilities in eastern regions of Estonia
                                    
            Juhendaja: Jaan Lepa
                                                 Retsensent: Andres Annuk

                                                                                                                                      Magistritöö võõrkeelne kokkuvõte

10. Maido Märss                  Katelseadmete õppelabori sisustus
       cum laude                       Equipment for boiler technology laboratory
                                    
            Juhendaja: Mart Hovi
                                                 Retsensent: Tõnis Peets

                                                                                                                                     Magistritöö võõrkeelne kokkuvõte

11. Joonas Russak             Pärituule alajaama kesk- ja madalpinge elektrivõrgu projekt
                                                 Middle and low voltage distribution Network project for Pärituule substation area
                                                
Juhendaja: Eugen Kokin
                                                 Retsensent: Kaupo Toom

                                                                                                                                      Magistritöö võõrkeelne kokkuvõte

12. Rivo Sibrik                      Programmjuhtimisega pneumaatiline press õppelaboris
                                                 Programmable pneumatic press for teaching purposes
                                      
           Juhendaja: Eugen Kokin
                                                 Retsensent: Veli Palge

                                                                                                                                     Magistritöö võõrkeelne kokkuvõte

13. Aleksei Spirihhin           Haavakivi alajaama fiidri elektritarbijate elektrivarustus
                                                 Solution of voltage problem for Haavakivi substation F-1
                                    
            Juhendaja: Andres Annuk
                                                 Retsensent: Kuno Jürjenson

                                                                                                                                     Magistritöö võõrkeelne kokkuvõte

14. Viktor Tiiger                   Generaatorgaasi väärindamise tehnoloogia
                                                 Processing technology for generator gas
                                    
            Juhendaja: Andres Annuk
                                                 Retsensent: Harri Rosenthal, ETK käidukorraldaja,  juhataja

                                                                                                                                     Magistritöö võõrkeelne kokkuvõte

15. Asso Uibo                       Hoone lisaküte tuulegeneraatori abil
        cum laude                      Additional heating of a building by wind turbine
                                    
            Juhendaja: Andres Annuk
                                                 Retsensent: Veli Palge

                                                                                                                                    Magistritöö võõrkeelne kokkuvõte

16. Erkki Varrik                   Liikuvate objektide jälgimissüsteem
        cum laude                     System for tracking moving objects
                                   
            Juhendaja: Veli Palge
                                                Retsensent: Eugen Kokin

                                                                                                                                    Magistritöö võõrkeelne kokkuvõte

17. Raul Vink                        Luuka sigala elektripaigaldis
                                                Electrical installation of Luuka pig farm
                                   
            Juhendaja: Eugen Kokin
                                                Retsensent: Kaupo Toom

                                                                                                                                     Magistritöö võõrkeelne kokkuvõte