EK M 2012

Energiakasutuse magistriõppekava

2012. a. kaitstud lõputööd

 

  1. Hando Veskioja    cum laude

Eluhoone energeetika analüüs

Analysys of living house energerics

Juhendaja: dotsent Eugen Kokin

Retsensent: dotsent Veli Palge

magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte

  1. Kaisa Vister

Arula-Otepää 10 kV keskpingefiidri rikete analüüs

Fault analysis of Arula-Otepää 10kV medium-voltage feeder

Juhendaja: professor Andres Annuk

Retsensent: professor Kuno Jürjenson

magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte

  1. Marten Raidma

Kõrgepinge (110 kV) seadmete juhtimine ja kaitse

Control and protection of 110 kV electrical devices

Juhendaja: Kaupo Toom, Elering AS, automaatika tehnoloog, magister

Retsensent: Lauri Hiir, Eesti Energia, Jaotusvõrk OÜ, Lõuna juhtimiskeskus, tehn. tead. magister

magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte

  1. Olga Putan

VKG Energia OÜ alajaamade kaugjuhtimissüsteem

The Remote Control System of VKG Eneria OÜ Substations

Juhendaja: lektor Kaupo Toom

Retsensent: emeriitprofessor Jaan Lepa

magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte

  1. Marko Roos

Tuuleenergia integreerimine energiasüsteemi

The Integration of Wind Energy into Power System

Juhendaja: professor Andres Annuk

Retsensent: dotsent Tõnis Peets

magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte

  1. Rando Kasuk

Torma valla Vanamõisa piirkonna elektrivarustuse rekonstruktsioon

Reconstruction Electrical Energy Distribution Network for Torma Paris Vanamõisa Region

Juhendaja: professor Kuno Jürjenson

Retsensent: Erkki Varrik, Eesti Energia Võrguehitus AS, elektrivõrkude projekteerija, magister

magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte

  1. Taavi Susi

Tuule ja päikese energiatehnoloogiate sobitamine tarbija ja võrguga

Wind and solar energy technologies matcing consumer and grid

Juhendaja: professor Andres Annuk

Retsensent: emeriitprofessor Matti Liiske

magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte

       8.             Kaupo Koort

Integreeritud energiatehnoloogiate kasutamine hoone kütteks

Use of integrated energy technologies for heating a building

Juhendaja:professor Andres Annuk

Retsensent:dotsent Veli Palge

magistritöö võõrkeekne lühikokkuvõte

      9.             Tiit Pikk

Taastuvenergia lahendus bussipeatuse energiavajaduse katmiseks

Renewable energy solution to deliver energy for a bus stop

Juhendaja: spetsialist Priit Pikk

Retsensent: emeriitprofessor Jaan Lepa

magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte