EK M 2013

Energiakasutuse magistriõppekava

2013. a. kaitstud lõputööd

 

1. Vitali Kajander
Õuna RLE alajaamapiirkonna elektrivarustuse rekonstruktsioon
Power Supply Reconstruction of Õuna RLE Substation Area
Juhendaja: dotsent Eugen Kokin
Retsensent: dotsent Tõnis Peets   magistritöö võõrkeelne kokkuvõte

2. Janar Kalder
Energeetilised lahendused OÜ Kõverjärve puhkemaja näitel
Energetic Solutions Based on the Example of Kõverjärve OÜ Holiday House
Juhendaja: dotsent Veli Palge
Retsensent: lektor Erkki Jõgi   magistritöö võõrkeelne kokkuvõte

3. Sergei Kirillov
Moderniseeritud Savonius tüüpi tuulik
Modernized Wind Turbine of Savonius Type
Juhendaja: professor Andres Annuk
Retsensent: Sergei Vlassov, Tartu Ülikool, PhD   magistritöö võõrkeelne kokkuvõte

4. Teet Malberg
Väikeelamu kütteseadmete võrdlev analüüs
Comparative Analysis of Small Residential Building Heating Equipment  
Juhendaja: dotsent Eugen Kokin
Retsensent: lektor Mart Hovi   magistritöö võõrkeelne kokkuvõte

5. Jekaterina Merelaine
Puurmani 110/15 kV alajaam
Substation Puurmani 110/15kV
Juhendaja: professor Andres Annuk
Retsensent: lektor Kaupo Toom   magistritöö võõrkeelne kokkuvõte

6. Karl-Martin Müür
Tuule- ja päikeseenergia rakendusviisid tööstuses
Wind and Solar Power Applications in Industry
Juhendaja: nooremteadur Alo Allik
Retsensent: lektor Maido Märss   magistritöö võõrkeelne kokkuvõte

7. Hardi Pukk
Kirepi piirkonna elektrivarustuse rekonstruktsioon
Reconstruction of Electrical Power Supply Network in Kirepi Area
Juhendaja: lektor Maido Märss
Retsensent: Erkki Varrik, Eesti Energia Võrguehituse AS, vanemspetsialist   magistritöö võõrkeelne kokkuvõte

8. Erik Raal
VKG Elektrivõrgud OÜ õhuliinide käit
Operation of Overhead Power Lines in VKG Elektrivõrgud OÜ
Juhendaja: professor Andres Annuk
Retsensent: lektor Kaupo Toom   magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte
 

9. Raivo Sahku
Tarkmaja energiavarustus
Energy Supply of a Smart House
Juhendaja: dotsent Eugen Kokin
Retsensent: emeriitprofessor Matti Liiske  magistritöö võõrkeelne kokkuvõte                                  

10. Maiken Sarv
Keskkonnasäästlik energeetika Eestis ja Itaalias
Environmentally friendly energetics in Estonia and Italy
Juhendaja: professor Andres Annuk
Retsensent: Tanel Palu, AS Empower, projektijuht, MSc

11. Veiko Zimmermann
Kõrgepinge õhuliinide tõrke- ja varustuskindluse suurendamine kaitsevööndite hoolduse tulemusel
Increasing the Failure Safety and Reliability of High-Voltage Overhead Power-Line Systems by Maintenance of the Line Protection Zones
Juhendaja: professor Andres Annuk
Retsensent: lektor Kaupo Toom   magistritöö võõrkeelne kokkuvõte

12. Venno Vainamäe
Eramaja taastuvenergiapõhine energiavarustus
Renewable´s Based Energy Supply of Dwelling
Juhendaja: professor Andres Annuk
Retsensent: Urmas Kana, Grüne Fee Eesti AS, elektriinsener   magistritöö võõrkeelne kokkuvõte

13. Raul Viia
Väikeelamu energiakasutus
Energy Usage of a Small Residential Building
Juhendaja: lektor Maido Märss
Retsensent: Tanel Palu, Empower AS, projektijuht   magistritöö võõrkeelne kokkuvõte

14. Risto Virveste
Pärnu kesklinna keskpinge elektrivõrgu analüüs
Analysis of the Mid-voltage Grid of Downtown Pärnu
Juhendaja: professor Andres Annuk
Retsensent: emeriitprofessor Jaan Lepa   magistritöö võõrkeelne kokkuvõte

15. Indrek Võpsu
Kolmi alajaama toitepiirkonna elektrivarustuse rekonstruktsioon
The Reconstruction of Kolmi Electricity Substation Network
Juhendaja: professor Andres Annuk
Retsensent: professor Kuno Jürjenson   magistritöö võõrkeelne kokkuvõte