EK M 2014

Energiakasutuse magistriõppekava

2014. a. kaitstud lõputööd

 

1. Margus Altement
Lehma keha pinnatemperatuuri jaotus
Infrared Imaging of Cow´s Body Surface Temperature Distribution
Juhendaja: dotsent Eugen Kokin
Retsensent: dotsent Veli Palge                                                                                         lõputöö lühikokkuvõte         
 

2. Allan Brutus
Jõumuundurite maatriksmati kalibreerimisseade
Calibration Device for Force Transducer Matrix Mat
Juhendaja: dotsent Eugen Kokin
Retsensent: lektor Toivo Leola                                                                                           lõputöö lühikokkuvõte
 

3. Vitali Feditšenkov
Aardla katlamaja suitsugaaside kondensaatori efektiivsusnäitajad
Aardla Boiler House Flue Gas Condenser Efficiency Parameters
Juhendajad: dotsent Eugen Kokin
                       doktorant Juri Frorip
Retsensent: Vjatšeslav Mjakotin, AS Anne Soojus, hooldusspetsialist, MSc        lõputöö lühikokkuvõte
 

4. Helen Jaago
Eesti Maaülikooli spordihoone energiakasutuse uuring
Energy Supply Analysis for the Estonian University of Life Sciences Sporting Facilities
Juhendajad: nooremteadur Alo Allik             
Retsensent:   Urmas Kana, Grüne Fee Eesti AS, elektriinsener                               lõputöö lühikokkuvõte
 

5. Argo Ladva
Reheahjude soojustehniline analüüs
Barnoven Thermal Analysis
Juhendaja: lektor Mart Hovi
Retsensent: lektor Janar Kalder                                                                                     lõputöö lühikokkuvõte
 

6. Reno Margusson
Elamu rekonstruktsioon madalenergiahooneks
Reconstruction of a Residential House to a Low Energy Building
Juhendaja: dotsent Veli Palge
Retsensent: nooremteadur Priit Pikk                                                                             lõputöö lühikokkuvõte

 

7. Jüri Moltsar
AS Valio Laeva katlamaja üleminek põlevkiviõlilt veeldatud maagaasile
Transition of AS Valio Laeva Boiler-house from Shale Oil to LNG
Juhendajad: professor Andres Annuk
                        nooremteadur Jaanus Uiga
Retsensent: nooremteadur Alo Allik                                                                              lõputöö lühikokkuvõte

 

8. Janno Siil
Narva linna tänavavalgustus
Narva Town Street Lighting
Juhendaja: dotsent Eugen Kokin
Retsensent: dotsent Kaupo Toom                                                                                 lõputöö lühikokkuvõte
 

9. Aleksandr Simonov
Eramaja ja ühiskondliku hoone jahutuskoormuse analüüs
Cooling Load of a Private and Public Building
Juhendaja: nooremteadur Priit Pikk
Retsensent: dotsent Vahur Põder                                                                                 lõputöö lühikokkuvõte
 

10. Jaanus Uiga
Energia lõpptarbimisest  tulenevad CO2 heitkogused  Tartu linna näitel
CO2 emissions resulting from Final Energy Consumption – A Case Study of Tartu City
Juhendajad: lektor Erkki Jõgi
            Aarne Vabamägi, Eesti Maaomavalitsuste Liit, FIE, energiaaudiitor, soojustehnika   
                      insener, MSc                 
Retsensent: professor Andres Annuk                                                                            lõputöö lühikokkuvõte