Energikasutuse magistriõppekava

2015. a. kaitstud tööd

 

1. Siim Holtsmann
Maakütte süsteemi efektiivsuse suurendamise võimalused päikeseenergia abil
Possibilities for Increasing the Efficiency of Geothermal Heating System by Solar Energy
Juhendaja: dotsent Eugen Kokin
Retsensent: dotsent Veli Palge
                lõputöö lühikokkuvõte
2. Margus Koger cum laude
Soojussalvesti energiabilanss
Energy Balance of a Heat Accumulator
Juhendaja: lektor Mart Hovi
Retsensent: dotsent Veli Palge
                lõputöö lühikokkuvõte
3. Erki Lukin
Puidu kuivatamise ja kuumtöötlemise seade
Wood desiccation and heat treatment equipment
Juhendaja: lektor Mart Hovi
Retsensent: professor Andres Annuk
                lõputöö lühikokkuvõte
4. Toomas Lüüs
Taastuvressursside kasutamine talu autonoomse energiavarustuse korraldamiseks
Usage of Renewable Resources for Farm´s Autonomous Energy Supply
Juhendajad:dotsent Veli Palge
                       professor Andres Annuk
Retsensent: dotsent Eugen Kokin
                lõputöö lühikokkuvõte
5. Indrek Pomerants cum laude
Energiatarbimise optimeerimine asula joogivee tootmisel
Energy Consumption Optimization of Drinking Water Production in Village
Juhendaja: lektor Maido Märss
Retsensent: Imre Liivago, Värska sanatoorium, insener-energeetik, MSc
                lõputöö lühikokkuvõte
6. Renno Rehtla
Päikese fotoelektriliste paneelide automaatse positsioneerimise juhtseade
Solar Photo-Voltaic Panels Automatic Positioning Control System
Juhendaja: dotsent Eugen Kokin
Retsensent: Veiko Vunder,Tartu Ülikool, doktorant, MSc
                lõputöö lühikokkuvõte
7. Aleksander Riehakkainen
Kontrolltoimingud ja ohutusnõuete hindamine elektripaigaldises
Inspection Procedures and Assessment of Safety Requirements in Electrical Installation
Juhendaja: lektor Maido Märss
Retsensent: Erkki Varrik, Leonhard Weiss Energy AS, sekundaartööde grupi juht
                lõputöö lühikokkuvõte
8. Martin Sein
Pöörlev biokile-reaktor mikrovetikate kasvatamiseks reoveepuhastuses
Rotating Biofilm Reactor for Microalgal Growth in Sewage Treatment
Juhendaja: nooremteadur Lara Podkuiko
Retsensent: professor Andres Annuk
                lõputöö lühikokkuvõte
9. Maris Veere cum laude
Väikeelamu energeetika analüüs
Energy Analysis of a Dwelling
Juhendaja: dotsent Tõnis Peets
Retsensent: dotsent Veli Palge
                lõputöö lühikokkuvõte