Energiakasutuse magistriõppekava

2016. a. kaitstud lõputööd


1.    Rauno Born
LED-lambi valgusvoo intensiivsuse reguleerimine
The Light Output Intensity Control of LED Lamps
Juhendaja:    dotsent Kaupo Toom
Retsensent:    emeriitprofessor Kuno Jürjenson
        lõputöö lühikokkuvõte
2.    Imre Hade   cum laude
Ahjus toimuva  põlemisprotsessi juhtimise automaatika
Control Automatics for Burning Process in Oven
Juhendajad:    lektor Mart Hovi
                         lektor Külli Hovi
Retsensent:    lektor Janar Kalder
        lõputöö lühikokkuvõte
3.    Leo Laur
Infrapuna-vaakumkuivati soojustehniline mudel
Infrared-vacuum Drying Model
Juhendajad:    lektor Mart Hovi
                         lektor Külli Hovi
                           Uko Bleive, EMÜ Põllumajandus- ja Keskkonnainstituut
Retsensent:    nooremteadur Alo Allik
        lõputöö lühikokkuvõte
4.    Andri Lember  cum laude
Termopaaride keevitusseade
Thermocouples Welding Device
Juhendaja:    dotsent Eugen Kokin
Retsensent:    lektor Erkki Jõgi
        lõputöö lühikokkuvõte
5.    Urmas Lüpsik
Päikesepaneeli pööramisseadme mudel  
Model of the Solar Panel Turning Device
Juhendaja:    dotsent Veli Palge
Retsensent:    nooremteadur Priit Pikk
        lõputöö lühikokkuvõte
6.    Mihkel Merimaa
Elektri ja soojuse koostootmisjaam ettevõtte energiavarustuses
CHP Application in Industry
Juhendaja:    professor Andres Annuk
Retsensent:     nooremteadur Alo Allik
        lõputöö lühikokkuvõte
7.    Timo Pärle
Kodumajapidamisseadmete elektrienergia tarbimise juhtimine elektrihinna alusel
Controlling the Electricity Consumption of Households' Appliances Based on Electricity Price
Juhendaja:    lektor Maido Märss
Retsensent:    lektor Erkki Jõgi
        lõputöö lühikokkuvõte
8.    Andrus Reier
Soojussalvesti energiaarvestina
Thermal Energy Storage Device as a Thermal Energy Meter
Juhendajad:    lektor Mart Hovi
                          lektor Külli Hovi
Retsensent:    dotsent  Veli Palge
        lõputöö lühikokkuvõte
9.    Marten Saareoks  cum laude
Basseinivee jääksoojuse kasutamine Värska Veekeskuses
Pool Water Residual Heat Recovery in Värska Water Park
Juhendajad:    lektor Maido Märss
                            Imre Liivago, Värska Sanatoorium AS, insener-energeetik
Retsensent:    lektor Erkki Jõgi
        lõputöö lühikokkuvõte
10.    Siim Sulamägi  cum laude
Programmeeritav aktiivkoormus
Programmable Active Load
Juhendaja:    dotsent Eugen Kokin
Retsensent:    lektor Janar Kalder
        lõputöö lühikokkuvõte

11.   Erik Toomemägi
Vaakumpaneelide kasutamine hoone soojusisolatsioonis
Vacuum Insulation Panels for Construction Insulation
Juhendaja:    dotsent Veli Palge
Retsensent:    lektor Mart Hovi
       lõputöö lühikokkuvõte

12.    Gert Truu
Pneumosõiduki andmehõive ja automaatjuhtimise süsteem
Automatic System for Data Acquisition and Control of Pneumatic Vehicle
Juhendaja:    lektor Erkki Jõgi
Retsensent:    dotsent Eugen Kokin
        lõputöö lühikokkuvõte
13.    Veiko Vaht
Kirmsi alajaama võrgupiirkonna elektrivarustuse rekonstruktsioon
Reconstruction of Kirmsi Substation Distribution Network
Juhendaja:    dotsent Tõnis Peets
Retsensent:    emeriitprofessor Kuno Jürjenson
        lõputöö lühikokkuvõte
14.    Alo Veenpere
Tarkmaja juhtimissüsteemi seadmete arendus ja katsetamine
Development and Testing of Smarthouse Controlling System Devices
Juhendaja:    lektor Janar Kalder
Retsensent:    lektor Toivo Leola
        lõputöö lühikokkuvõte
15.    Madis Vitsut
Taastuvenergial põhinev kuumaveeboileri mudel
Water Heater Model Based on Renewable Energy Supply
Juhendaja:    lektor Maido Märss
Retsensent:    nooremteadur Alo Allik
        lõputöö lühikokkuvõte