Energiakasutuse magistriõppekava

2017. a. kaitstud lõputööd

 

1.    Aap Erik cum laude
LED valgustitel põhinev valgustussüsteem väikeelamule
LED Lamps Based Lighting System for Dwelling House
Juhendaja:    dotsent Eugen Kokin
Retsensent:    lektor Toivo Leola
2.    Heiki Lill cum laude
Raspberry Pi baasil valmistatud andmeloger  
Raspberry Pi Based Datalogger
Juhendaja:    külalisõppejõud Veli Palge
Retsensent:    lektor Janar Kalder
3.    Sergei Malinovski
Energiatehnoloogiate efektiivsuse võrdlus
Comparison of Energy Technologies Outputs
Juhendaja:    professor Andres Annuk
Retsensent:    nooremteadur Alo Allik
4.    Matheas Mändlo
Päikeseelektripaneelid energiavarustuses
Photovoltaic Panels in Energy Supply
Juhendaja:    professor Andres Annuk
Retsensent:    lektor Maido Märss
5. Valmar Puusepp
Eesti tuulekiiruste statistiline analüüs
Statistical Analysis for Winds in Estonia
Juhendaja: professor Andres Annuk
Retsensent: teadur Alo Allik
5.    Karl Randmaa
Digitaalelektroonika labori arendus
Development of Digital Electronics Laboratory
Juhendaja:    nooremteadur Erkki Jõgi
Retsensent:    lektor Janar Kalder
6.    Ivo Rohula
Mobiilne mõõteseade päikese kiirgusandmete hõiveks
Mobile Device for Solar Irradiation Data Acquisition
Juhendaja:    lektor Maido Märss
Retsensent:    lektor Janar Kalder
7.    Henri Tamm cum laude
Maasikataime osade pinnatemperatuuri muutuste uurimine termokaamera abil
Strawberry Plant Parts Surface Temperature Evaluation Using Thermal Camera
Juhendaja:    dotsent Eugen Kokin
Retsensent:    külalisõppejõud Veli Palge