Energiakasutuse magistriõppekava 2019. a. kaitstud lõputööd

 

1. Jefim Birjuk
Ühe ja kahe pööramisteljega PV-paneelide asendi muutmise juhtimissüsteemide töö tulemuste võrdlus
Comparison Results of One and Two Axis Rotational Positioning Driving Systems
Juhendaja: külalisõppejõud Veli Palge
Retsensent: dotsent Eugen Kokin
2. Andres Grigor
Autoklaavide jahutusprotsessi käigus vabaneva heitsoojuse kasutamise võimalused soojuspumbaga
Waste Heat from Autoclave Cooling Processes as an Energy Source
 for Heatpumps – Possible Solutions

Juhendaja: külalisõppejõud Veli Palge
Retsensent: Peeter Kutti, Filter AS, müügiinsener
3. Oliver Hellaste, cum laude
EMÜ taastuvenergeetika laboratooriumi andmebaasi rakendusvõimaluste laiendamine
Extending the Application Possibilities for the Laboratory of Renewables
Database of the Estonian University of Life Sciences

Juhendaja: teadur Alo Allik
Retsensent: nooremteadur Erkki Jõgi
4. Ronald Kändla
Materjali soojusjuhtivuse ekspressmõõtur
Thermal Insulation Test Gauge
Juhendaja: külalisõppejõud Veli Palge
Retsensent: lektor Mart Hovi
5. Siim Muiste, cum laude
Ultraheli meetodil liposoomse mikrokapsuleerimise seadme tehniline lahendus
Technical Solution of Ultrasonic Device for Liposomal Micro-Encapsulation
Juhendaja: dotsent Eugen Kokin, nooremteadur Andres Sats
Retsensent: lektor Tauno Mahla
6. Heino Pihlap, cum laude
Energiakasutuse õppe võimalikud arengusuunad bakalaureuse- ja magistriõppekavades EMÜ tehnikainstituudis
Possible developments of Energy Application engineering teaching in Bachelor and Master level in EMÜ Institute of Technology
Juhendajad: külalisõppejõud Kuno Jürjenson, lektor Külli Hovi, lektor Mart Hovi
Retsensent: dotsent Arvo Leola
7. Evelin Prüüs
Võrguteenuse kvaliteedi analüüs keskpinge elektrivõrgus
Analysis of Electric Network Service Quality in the Medium Voltage Power Grid
Juhendaja: dotsent Eugen Kokin
Retsensent: teadur Alo Allik
8. Valmar Saarepuu
Tartu linna Veeriku ja Ülejõe piirkonna elektrivõrgu rikete analüüs
Power Grid Fault Analysis of Veeriku and Ülejõe Region of Tartu
Juhendaja: professor Andres Annuk
Retsensent: Kaupo Toom, Elering AS, automaatika korraldaja
9. Mihkel Salem
Elamu autonoomse elektrivarustussüsteemi optimeerimine
Optimization of the Autonomous Electricity Supply System for a Residential House
Juhendaja: teadur Alo Allik, Erki Guhse, Elektrilevi OÜ, peaspetsialist
Retsensent: dotsent Toivo Kabanen
10. Allan Tooming
Materjalide lõiketugevuse analüsaatori juhtkontroller
Driver-Controller for Materials Cutting Force Analyzer
Juhendaja: dotsent Eugen Kokin
Retsensent: nooremteadur Erkki Jõgi
11. Aleksei Tšaussov, cum laude
Rakendustarkvara sünteetilise generaatori juhtimiseks
Sowtware for Control and Data Acquisition of Synthetic Generator
Juhendaja: nooremteadur Erkki Jõgi, dotsent Eugen Kokin
Retsensent: lektor Janar Kalder
12. Edi Valgemäe, cum laude
Eesti elektrisüsteemi ümbersünkroniseerimise võimalikud riskid
Possible Risks of Estonian Electricity Network resynchronising
Juhendajad: professor Andres Annuk, Arvi Hamburg TalTech, professor, PhD
Retsensent: Kaupo Toom, Elering AS, automaatika korraldaja