Energiakasutuse magistriõppekava 2018. a. kaitstud lõputööd

 

1.    Kunnar Kangro
Päikesepaneelide erinevate paigaldusviiside eelised ja puudused
The Advantages and Disadvantages of Different Installation Methods for Solar Panels
Juhendajad:    teadur Alo Allik
                          professor Andres Annuk
Retsensent:    dotsent Tõnis Peets
2.    Heimar Linde
Lehtmaterjalide termilise töötlemise protsessi juhtseade
Thermal Processing Controller of Sheet Materials
Juhendaja:    dotsent Eugen Kokin
Retsensent:     dotsent Hardi Hõimoja
3.    Raul Loog cum laude
Päikeseküttesüsteemi tööparameetreid mõõtev süsteem mikroarvuti baasil
Measuring System for Operating Parameters of Solar Heating System Based on a Microcomputer
Juhendaja:    külalisõppejõud Veli Palge
Retsensent:     lektor Janar Kalder
4.    Riivo Mets cum laude
Andmehõivesüsteem täppispõllumajanduses
Data Acquisition System for Precision Agriculture
Juhendaja:    külalisõppejõud Veli Palge
Retsensent:     lektor Janar Kalder
5.    Anri Petrov
Elektersõidukite akude taaskasutamine hoonete energiavarustuses
Reuse of Electric Vehicle Batteries in the Energy Supply of Buildings
Juhendaja:    teadur Alo Allik
Retsensent:     dotsent Hardi Hõimoja
6.    Karl Martin Põldsam
Mõnuvere alajaama võrgupiirkonna elektrivarustuse rekonstruktsioon
Reconstruction of Mõnuvere Substation Distribution Network
Juhendaja:    dotsent Tõnis Peets
Retsensent:     dotsent Kaupo Toom